Green Heritage

Projekts Green Heritage (noslēdzies)

Papildināts 09.07.2015 12:19
Projekts Green Heritage (noslēdzies), Vidzemes Tūrisma asociācija

PROJKETS IR NOSLĒDZIES!

Ikdienas rūpēs un steigā mēs bieži vien nepamanām, cik daudzveidīga, skaista un bagāta ir mūsu zeme. Latvija glabā daudzus, vēl neatklātus noslēpumus un kultūrvēsturiskais Vidzemes novads ir jo īpaši bagāts ar dabas un arhitektūras pērlēm, kā arī gadsimtu gaitā izkoptām tradīcijām. Apzinoties šo vērtību nozīmi, vidzemnieki arvien lielāku uzmanību ir pievēruši kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai, īpaši izceļot Vidzemes bagātīgo zaļo kultūras mantojumu, kas sevī ietver krāšņās muižas, pilis, kā arī to parkus un dārzus.

Lielu ieguldījumu zaļā kultūras mantojuma attīstībai pēdējo divu gadu laikā ir devusi Vidzemes Tūrisma asociācija kopā ar sadarbības partneriem no Gulbenes novada domes, Ļeņingradas reģiona Valsts kultūras budžeta iestādes „Muzeju aģentūra” (Krievija) un Repinas novada pašvaldības (Igaunija) īstenojot starptautisko projektu - Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa jeb Green Heritage. Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījušies arī Vidzemes Tūrisma asociācijas biedri - Madonas, Ērgļu, Vecpiebalgas, Burtnieku, Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu un Smiltenes novadu pašvaldības un A.Pumpura Lielvārdes muzeja un Turaidas muzejrezervāta speciālisti.

Projekts tika uzsākts, lai aktualizētu jautājumu par zaļā kultūras mantojuma attīstību un potenciālu Vidzemē, stiprinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu starp nozares profesionāļiem, veicinātu parku atjaunošanu un ieinteresētu tuvus un tālus ceļotājus. Viens no projekta lielākajiem ieguvumiem ir Vidzemes Tūrisma asociācijas izdotā zaļā kultūras mantojuma karte latviešu, igauņu, krievu un angļu valodā, kurā pirmo reizi vienā maršrutā savienota Sanktpēterburga, Pleskava, Repina, Gulbene un Rīga, izceļot katras valsts un reģiona identitāti, tradīcijas un kultūrvēsturisko piedāvājumu.

Projekta ietvaros ir izstrādāts Vidzemes zaļā kultūras mantojuma tūrisma politikas ieviešanas plāns. Tā sagatavošanas gaitā izpētīti vairāk kā simts kultūrvēsturiskie parki un izstrādātas ieteicamās aktivitātes, kas uzlabos parku īpašnieku, dārzu attīstības plānotāju un tūrisma profesionāļu sadarbību un izpratni par šo parku kā tūrisma resursa potenciālu, apsaimniekošanas īpatnībām un mārketingu tūrisma tirgū, kā arī veicinās sabiedrības interesi par to izmantošanu atpūtai un brīvā laika pavadīšanai.

Tāpat, projekta ietvaros tika aizvadītas vairākas pieredzes apmaiņas vizītes, dažādi darba semināri, starptautiskas tūrisma izstādes Latvijā, Igaunijā un Krievijā, izstrādāti tehniskie projekti, uzņemtas žurnālistu un tūroperatoru tūres, kā arī dažādos pasākumos popularizēts Vidzemes zaļā kultūras mantojuma piedāvājums, aicinot to iepazīt un izbaudīt arī citiem.

Šobrīd jaunais maršruts ir guvis jau lielu popularitāti Krievijas ceļotāju vidū Vidzemei kļūstot par iecienītu galamērķi.

Projekts tika īstenots Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros un tā līdzfinansējums 267 384,60 Euro jeb 187 918,97 Ls, bet kopējais projekta budžets – 297 094,00 Euro jeb 208 799,85 Ls apjomā. Projekta vadošais partneris Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija), bet partneri - Gulbenes novada dome (Latvija)Ļeņingradas reģiona valsts kultūras budžeta iestāde "Muzeju aģentūra" (Krievija) un Rapinas novada pašvaldība (Igaunija).

Programmas galvenais mērķis ir kopīgas attīstības aktivitātes veicināšana, lai sekmētu reģionu konkurētspēju, balstoties uz Eiropas Savienības un Krievijas pārrobežu sadarbības sniegtajām iespējām. Tās mērķis ir plašo robežu teritoriju padarīt par pievilcīgu vietu gan tās iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, veicot aktivitātes, kas uzlabotu dzīves līmeni un palielinot uzņēmumu investīciju iespējas.

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Regeneration of Parks as an Integral Part of Historical Heritage”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes Tūrisma asociācija
Tālr. +371 29756327
E-pasts: [email protected]

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

 

 


AIZVADĪTĀS PROJEKTA AKTIVITĀTES: 

 1. Projekta finansējuma līguma parakstīšana 15. maijā, Rīgā
 2. "Labās mājas dienas" Rapinā (Igaunija) 7.-8. jūnijā / Programma krievu valodā / Programma angliski
 3. Projekta atklāšanas sanāksme (kick-off meeting) 19. jūnijā Turaidā
 4. Atskats no projekta GreenHeritage atklāšanas pasākuma 19. jūnijā Turaidā
 5. Projekta partneru sanāksme Rēzeknē no 12-14. augustam, 2013 un EstLatRus Programmas apmācības
 6. Atskats no pieredzes apmaiņas brauciena un Ļeņingradas apgabalu Krievijā 17.-19.09.2013 / Foto galerija Facebook
 7. VTA Balttour 2014 prezentēs jaunu un unikālu tūrisma maršrutu
 8. Foto no Balttour 2014 izstādes Facebook galerija 1, Facebook galerija 2
 9. Foto no Tourest 2014 izstādes Facebook foto galerija
 10. Green Heritage seminārs Gulbenes un apkārtējo novadu amatniekiem (18.-19.02.2014)
 11. Jauns zaļā kultūras mantojuma maršruts (atskats no Balttour un Tourest izstādēm)
 12. JTS tikšanās un apmācības Gulbenē, 9.-10. Aprīlis, 2014 (Projekta ieviesējiem)
 13. Žurnālisti no Krievijas iepazīst Vidzemi (12.-16.maijs, 2014)
 14. Vidzemes zaļo kultūras mantojumu prezentē Sanktpēterburgā (5.-8. jūnijs, 2014)
 15. Cеминар «Сохранение и использование исторических садов и парков» (5.-8. jūnijs, 2014)
 16. Projekta GreenHeritage seminārs Gulbenē 25. jūlijā
 17. Маршруты дружбы: Латвия – Эстония - Россия (Raksts krievu valodā)
 18. Atskats no projekta semināra Gulbenē 25. jūlijā
 19. Vidzemnieki Igaunijā gūst jaunu pieredzi (3.-4. septembris)
 20. Vidzemnieki lepojas ar zaļo kultūras mantojumu (atskats no Igaunijas un Krievijas partneru vizītes Vidzemē 23. un 24. sept.)
 21. Vidzemnieki piedalās darba seminārā Repinā (25. septembris)
 22. 21.10.2014. apmācību semināra "Tradicionālā amatniecība Gulbenes novada tēla veidošanā"
 23. 22.10.2014. apmācību semināra "Parku, dārzu, ainavu un vides objektu veidošana"
 24. Vidzemes zaļo kultūras mantojumu popularizē izstādē Sanktpēterburgā (atskats no Inwetex izstādes)
 25. Amatnieku un mājražotāju pieredzes seminārs Mārcienas muižā
 26. Zaļā kultūras mantojuma potenciāls un attīstības iespējas nākotnē (atskats no projekta noslēguma konferences Gulbenē 23. oktobrī)
 27. Projekta Green Heritage rezultāti (.pdf, angļu valodā)

Saistītās aktivitātes pēc projekta noslēguma

 1. Vidzemes kultūrvēsturiskais mantojums tiek popularizēts Pēterburgā
 2. Koris "Vidzemīte" koncertē Sanktpēterburgā
 3. Projekta "GreenHeritage" pasākums Gulbenē saņem Est-Lat-Rus programmas balvu

PROJEKTĀ IZDOTIE MATERIĀLI
 

GREEN HERITAGE ZAĻĀ KULTŪRAS MANTOJUMA KARTE:

 1. Latviešu valodā (pdf formātā, 11 MB)
 2. Angļu valodā (pdf formātā, 11 MB)
 3. Krievu valodā (pdf formātā 11 MB)
 4. Igauņu valodā (pdf formātā 11 MB)

MĪLAS CEĻS Gulbenes novadā (BUKLETS):

 1. Latviešu valodā
 2. Angļu valodā
 3. Krievu valodā

PROJEKTA ATSPOGUĻOJUMS - VIDEO

 1. Projekta Green Heritage semināra 25.07.2014 Gulbenē
 2. Projekta aktivitātes Gulbenē
 3. Projekta aktivitātes Vecpiebalgā
 4. Projekta GreenHeritage seminārs Gulbenē 25.07.2014
 5. Green Heritage - zaļā kultūras mantojuma maršruts Vidzemē
 6. Amatnieku un mājražotāju pieredzes seminārs Mārcienas muižā

 

PROJEKTA ATSPOGUĻOJUMS PRESĒ

 1. Эх, вдоль по Видземе! (Laikraksta «СУББОТА» 4 rakstu sērija krievu valodā)
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu