Jaunumi

Atskats no amatnieku semināra Mārcienas muižā

Papildināts 04.12.2014 13:10

Lai gan projekts „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” jau kā veiksmīgi noslēdzies, mēs piedāvājam pakavēties vienā no pēdējām projekta ietvaros organizētajām aktivitātēm - novembrī aizvadītā amatnieku un mājražotāju pieredzes un veiksmes stāstu semināra.

Uz semināru Madonas novada Mārcienas muižā pulcējās 60 Vidzemes amatnieki, mājražotāji, amata meistari, kā arī pašvaldību un kultūras jomas speciālisti, lai dalītos pieredzē un rastu jaunas idejas un to, kādu pievienoto vērtību dažādiem tūrisma objektiem, kā arī muižām un to parkiem var dot amatnieki un dažādas radošās darbnīcas un pasākumi. 

Pēc semināra apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar Ilonas Roštokas filcēšanas darbnīcu kā arī Jāņa Seiksta keramikas cepli.

Prezentācijas no semināra pdf formātā:

  1. Astra Binde, Apes novada tūrisma organizatore: "Apes novada pieredze amatnieku un mājražotāju darbības veicināšanā vietējā un pārrobežu kontekstā"
  2. Laura Batarevska, Namdara darbnīcas saimniece: "Komplekso pakalpojumu un tūrisma produktu panākumu iedvesmas stāsts"
  3. Linda Rubena, Latvijas Nacionālā kultūras centra Tautas lietišķās māksla eksperte: «Satiec savu meistaru» pasākumu norise un nozīme Vidzemē
  4. Dagnija Kupče, Aušanas darbnīcas „Vēverīšas” vadītāja, tekstilmāksliniece: "Tekstilizstrādājumu iekļaušana tūrisma produktu veidošanā vietējā un ārvalstu tirgū"
  5. Ilona Roštoka, Filcēšasnas darbnīcas pieredze
  6. Dace Rudzīte, Lubānas amatnieku biedrības darbības pieredze
  7. Vivita Vecozola, IK “Pūralāde” darbības pieredze

Projekts Green Heritage tika īstenots Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros un tā līdzfinansējums 267 384,60 Euro jeb 187 918,97 Ls, bet kopējais projekta budžets – 297 094,00 Euro jeb 208 799,85 Ls apjomā. Projekta vadošais partneris Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija), bet partneri - Gulbenes novada dome (Latvija)Ļeņingradas reģiona valsts kultūras budžeta iestāde "Muzeju aģentūra" (Krievija) un Rapinas novada pašvaldība (Igaunija).

Programmas galvenais mērķis ir kopīgas attīstības aktivitātes veicināšana, lai sekmētu reģionu konkurētspēju, balstoties uz Eiropas Savienības un Krievijas pārrobežu sadarbības sniegtajām iespējām. Tās mērķis ir plašo robežu teritoriju padarīt par pievilcīgu vietu gan tās iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, veicot aktivitātes, kas uzlabotu dzīves līmeni un palielinot uzņēmumu investīciju iespējas.


Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Regeneration of Parks as an Integral Part of Historical Heritage”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes Tūrisma asociācija

E-pasts: [email protected]

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

 

 

PIEVIENOTIE FAILI
Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu