Jaunumi

Vidzemnieki Igaunijā gūst jaunu pieredzi

Papildināts 12.09.2014 19:38

3. un 4. septembrī, Vidzemes Tūrisma asociācijas pārstāvji, uzņēmēji un projekta "Green Heritage" partneri no Vidzemes devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju - Peipusa krastā esošo Repinas pašvaldību un apkārtējo reģionu. 

Vizītes pirmās dienas laikā vidzemnieki kopā ar projekta partneriem no Krievijas viesojās Repinas dārzniecības skolā un kultūras un radošo industriju centrā, Sillapē pilsmuižā, Moostes muižā, bet dienas izskaņā devās izbraucienā ar burinieku - liellaivu pa Peipusa ezeru.

Otrās dienas laikā tika apskatīts Peipusa ezera reģions, viesojoties Alatskivi pilī un parkā, sarkanajās klintīs, Pjuhtices (Пюхтицa) Dievmātes aizmigšanas sieviešu klosterī, bet vizītes noslēgumā apskatot Kohtlas raktuvju muzeju un dodoties pazemē degakmens raktuvēs.

Vizītes laikā tika apzināti dažādi labās prakses piemēri, kurus veiksmīgi varētu realizēt Vidzemes pusē.

Pieredzes apmaiņas vizīte bija viena no projekta „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” jeb „Green Heritage” aktivitātēm un tika īstenota Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas* ietvaros. Projekta līdzfinansējums ir 267 384,60 Euro, bet kopējais projekta budžets ir 297 094,00 Euro apjomā. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija), bet partneri - Gulbenes novada dome (Latvija), Ļeņingradas reģiona valsts kultūras budžeta iestāde "Muzeju aģentūra" (Krievija) un Repinas novada pašvaldība (Igaunija).

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Green Heritage” sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes Tūrisma asociācijas biroja vadītāja
Tālr. +371 20220072, E-pasts: [email protected]


*Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu