Jaunumi

Vidzemes zaļo kultūras mantojumu prezentē Sanktpēterburgā

Papildināts 13.06.2014 12:46

No 5. līdz 8. jūnijam Vidzemes Tūrisma asociācijas speciālisti kopā ar dažādu Vidzemes novadu pārstāvjiem prezentēja Vidzemes zaļā kultūras mantojuma piedāvājumu Sanktpēterburgā un Puškina svētkos Ļeņingradas reģionā.

Kā pirmais tika aizvadīts darba seminārs Sanktpēterburgā ar pieredzes apmaiņu starp Krievijas un Latvijas tūrisma un kultūras nozares pārstāvjiem. Ļeņingradas reģiona muzeju aģentūras speciālisti iepazīstināja ar paveikto vēsturisko muižu dārzu un parku apsaimniekošanā, bet vidzemnieki prezentēja novadu tūrisma piedāvājumu un dalījās pieredzē kultūras mantojuma saglabāšanā.

Seminārā no Latvijas piedalījās un uzstājās Lielvārdes, Ērgļu, Madonas, Vecpiebalgas, Saulkrastu, Salacgrīvas, Burtnieku, Limbažu, Smiltenes un Gulbenes novadu kultūras, tūrisma un attīstības speciālisti, savukārt Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts klātesošos iepazīstināja ar projekta „Green Heritage” ideju un paveiktajām aktivitātēm.

Vizītes ietvaros Vidzemes pārstāvjiem bija iespēja piedalīties A. S. Puškina svētkos Gatčinā, Suidā un Rožģestveno un prezentēt zaļā kultūras mantojuma iespējas Vidzemē, kā arī iepazīties ar pašdarbnieku kolektīvu sniegumiem. Brauciena dalībnieki nolika ziedus pie A. S. Puškina vectēva kapa, apmeklēja A. S. Puškina aukles namiņu - muzeju un piedalījās dažādās pieredzes apmaiņas vizītēs.

Kā jau iepriekš ziņots, Vidzemes Tūrisma asociācija izdevusi jaunu zaļā kultūras mantojuma karti, kurā pirmo reizi vienā maršrutā savienota Sanktpēterburga, Pleskava, Repina, Gulbene un Rīga, izceļot katras valsts un reģiona identitāti, tradīcijas un bagātīgo kultūras piedāvājumu, īpaši uzsverot zaļo mantojumu – muižas un to brīnišķīgos parkus.

Jaunā karte, darba seminārs un dalība svētkos ir daļa no projekta „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” jeb „Green Heritage” aktivitātēm un tiek īstenotas Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas* ietvaros. Projekta līdzfinansējums ir 267 384,60 Euro, bet kopējais projekta budžets ir 297 094,00 Euro apjomā. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija), bet partneri - Gulbenes novada dome (Latvija), Ļeņingradas reģiona valsts kultūras budžeta iestāde "Muzeju aģentūra" (Krievija) un Repinas novada pašvaldība (Igaunija).

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Green Heritage” sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes Tūrisma asociācijas biroja vadītāja
Tālr. +371 20220072, E-pasts: [email protected]

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

 

 

*Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu