Jaunumi

Vidzemnieki lepojas ar zaļo kultūras mantojumu

Papildināts 01.10.2014 12:49

23. un 24. septembrī Vidzemē viesojās projekta „Green Heritage” Vidzemes Tūrisma asociācijas sadarbības partneri - tūrisma un kultūras jomas speciālisti no Igaunijas un Krievijas ar mērķi iepazīt Vidzemes tūrisma un kultūras mantojuma piedāvājumu, kā arī gūt jaunas idejas un pieredzi, ko izmantot savā ikdienas darbā kultūras un tūrisma jomas uzlabošanai.

Pieredzes apmaiņas vizītes pirmajā dienā Vidzemes Tūrisma asociācija kaimiņvalstu partnerus iepazīstināja ar Alūksnes novada kultūras mantojumu, apmeklējot Alūksnes jauno pili, Dabas muzeju „Vides labirints”, pilssalu un E. Glika Bībeles muzeju. Pēcpusdienā vizītes dalībnieki devās uz Stāmerienu, kur apskatīja Sv. Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīcu, bet tālāk baudīja izbraucienu un šovu ar Gulbenes - Alūksnes bānīti un viesojās Gulbenes stacijā - depo. Pēc izbraukuma ar drezīnu, viesi devās ekskursijā pa Gulbeni un apmeklēja Mākslas un vēstures muzeju, savukārt dienas noslēgumā tika iepazīstināti ar Cesvaines pili.

Otrā dienā delegācija turpināja ceļu dodoties uz Vecpiebalgas muižas kompleksu, kur aktīvi līdzdarbojās Latvijas „baltā zelta” - Porcelāna muzeja radošajā darbnīcā, vēlāk iepazinās ar Cēsu pilsētu un tās parkiem, bet pēcpusdienā baudīja Ungurmuižas un tās parka šarmu. Dienas otrā puse tika aizvadīta viesojoties Valmiermuižas alus darītavā, bet pieredzes brauciena izskaņā apmeklēta lauku mājas „Donas”, kur viesi piedalījās kultūras programmā „Maizes darbnīca”, izcepjot katrs savu maizes kukulīti.

Pieredzes apmaiņas vizītes dalībnieki bija patīkami pārsteigti par bagātīgo Vidzemes kultūras mantojumu un interesantajiem tūrisma objektiem, tādējādi atklājot Latviju jaunā perspektīvā. Delegācijas pārstāve no Krievijas atzinīgi vērtēja tūrisma objektu pakalpojumu augsto kvalitātes līmeni, uzsverot, ka piedāvātie produkti ir konkurētspējīgi dažādos tirgos, taču projekta partneri no Igaunijas uzsvēra, ka latviešus ar igauņiem vieno vēsture, leģendas un simboli, kurus lieliski var ietvert dažādos kultūras un tūrisma piedāvājumos. 

Kā jau iepriekš ziņots, līdzīgi pieredzes apmaiņas braucieni aizvadīti viesojoties arī Ļeņingradas apgabalā Krievijā un Repinas pašvaldībā un Peipusa ezera krastos Igaunijā. Projekta ievaros Vidzemes Tūrisma asociācija ir izdevusi jaunu zaļā kultūras mantojuma karti, kurā pirmo reizi vienā maršrutā ir savienotas Krievijas, Igaunijas un Latvijas pilsētas, izceļot katras valsts un reģiona identitāti, tradīcijas un bagatīgo kultūras piedāvājumu, īpaši uzsverot zaļo kultūras mantojumu – muižas un to brīnišķīgos parkus.

Pieredzes apmaiņas vizīte bija viena no projekta „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” jeb „Green Heritage” aktivitātēm un tika īstenota Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas* ietvaros. Projekta līdzfinansējums ir 267 384,60 Euro, bet kopējais projekta budžets ir 297 094,00 Euro apjomā. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija), bet partneri - Gulbenes novada dome (Latvija), Ļeņingradas reģiona valsts kultūras budžeta iestāde "Muzeju aģentūra" (Krievija) un Repinas novada pašvaldība (Igaunija).

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Green Heritage” sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes Tūrisma asociācijas biroja vadītāja
Tālr. +371 20220072, E-pasts: [email protected]


*Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
 

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu