Jaunumi

Tiek uzsākts jauns un vērienīgs projekts, kas vērsts uz muižu parku atjaunošanu Latvijā, Igaunijā un Krievijā

23.05.2013 14:35

Šī gada 15.maijā Rīgā, Apvienotajā Tehniskajā Sekretariātā Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs parakstīja finansējuma līgumu par jauna projekta īstenošanu Vidzemē. Projekta „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” (Nr. ELRII-404), angliskajā nosaukumā Regeneration of Parks as an Integral Part of Historical Heritage ideja ir balstīta uz parku attīstību kā vietu, kur tūristiem un iedzīvotājiem piedāvāt kultūras pasākumus un vietu, kur atpūsties, tajā pašā laikā atbalstot un veicinot vietējo uzņēmējdarbību. Šī projekta ietvaros tiktu likti pamati muižu parku atjaunošanā, lai palielinātu parku nozīmi vietējo iedzīvotāju ikdienā un labklājībā.

Projekta plānotās aktivitātes paredz izstrādāt tehnisko dokumentāciju tālākai muižu parku attīstībai, stiprināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp ainavu dizaineriem, vēsturniekiem, dārzu speciālistiem, muižu kompleksu saimniekiem un apsaimniekotājiem, lai veicinātu parku atjaunošanu. Projekta ietvaros tiks veicināta arī kultūras pasākumu organizēšanu parkos, ar mērķi piesaistīt pēc iespējas vairāk apmeklētāju un popularizētu vietējos ražotājus un amatniekus, vienlaicīgi saglabājot tradicionālās prasmes, kas ir ikviena novada neatņemams vēsturiskais mantojums. Liela uzmanība tiks veltīta projektā iesaistītās teritorijas popularizēšanai kā bagātīgam kultūras un vēsturiskā mantojuma tūrisma galamērķim. Tiks izstrādāts arī kopīgs tūrisma maršruts pa visām trijām valstīm un izdota jauna tūrisma karte.

Projekts tiek īstenots Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros un tā līdzfinansējums 267 384,60 Euro jeb 187 918,97 Ls, bet kopējais projekta budžets – 297 094,00 Euro jeb 208 799,85 Ls apjomā. Projekta vadošais partneris Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija), bet partneri - Gulbenes novada dome (Latvija), Valsts kultūras budžeta institūts Ļeņingradas apgabalā (Krievija) un Rapinas novada pašvaldība (Igaunija).

Programmas galvenais mērķis ir kopīgas attīstības aktivitātes veicināšana, lai sekmētu reģionu konkurētspēju, balstoties uz Eiropas Savienības un Krievijas pārrobežu sadarbības sniegtajām iespējām. Tās mērķis ir plašo robežu teritoriju padarīt par pievilcīgu vietu gan tās iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, veicot aktivitātes, kas uzlabotu dzīves līmeni un palielinot uzņēmumu investīciju iespējas.

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Regeneration of Parks as an Integral Part of Historical Heritage”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes Tūrisma asociācija
Tālr. +371 29756327
E-pasts: [email protected]

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu