Jaunumi

Atskats no projekta Green Heritage semināra Gulbenē

Papildināts 01.08.2014 09:54

25. jūlijā Gulbenē, Vecgulbenes muižas telpās tika aizvadīts seminārs par muižu parku un dārzu attīstību un apsaimniekošanu Vidzemē, veltot lielu uzmanību zaļā kultūras mantojuma potenciālam.

Seminārā kā vadošie lektori uzstājās:

Projekta Green Heritage partneru prezentācijas:

Semināra prezentācijas:

 

Semināra otrā daļā norisinās diskusijasm un pieredzes apmaiņā, kā arī došanās uz Rankas muižu un parku.

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Regeneration of Parks as an Integral Part of Historical Heritage”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes Tūrisma asociācija
Tālr. +371 29756327
E-pasts: [email protected]

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu