Kā kļūt par biedru?

Kļūt par asociācijas biedru ir pavisam vienkārši - aizpildiet lapas labajā malā redzamo izvēlni (lai mēs varam Jūsu organizācijas informāciju ievietot savā lapā kā arī Latvia.Travel portālā). Papildus lūdzam aizpildīt pieteikuma formu, kuru nosūtīt mums pa e-pastu un kā vēstuli pa pastu

Kāpēc kļūt par biedru?

Kā kļūt par biedru?

Cik tas maksā?

Iesnieguma anketa šeit!


Kāpēc kļūt par biedru?

 1. Tūrisma uzņēmumiem, kļūstot par VTA biedriem, tiek nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
 • Uzņēmēju intereses tiek pārstāvētas Valstiskā līmenī (Latvijas tūrisma konsultatīvajā padomē, Turisma attīstības valsts aģentūra u.c.);
 • Uzņēmēju piedāvājums tiek pārstāvēts vietējās un starptautiskajās izstādēs, uzņēmējiem pašiem nav nepieciešams atsevišķs stends;
 • Asociācija saviem biedriem dod iespēju ne tikai apvienoties vienā organizācijā, bet arī konkrētus pakalpojumus, kas var celt katra biedra konkurētspēju, veicināt tā stabilitāti un attīstību;
 • Biedriem tiek organizēti dažādi pieredzes apmaiņas braucieni gan pa Latviju, gan ārvalstīm;
 • Biedriem tiek piedāvāta iespēja informēt par brīvajām darba (prakses) vietām Vidzemes augstskolas studentus Karjeras Dienās, ViA studentu forumā, Vidzemes tūrisma portālā;
 • Biedriem tiek nodrošināta bezmaksas reklāma Vidzemes tūrisma asociācijas portālā www.vidzeme.com (gan jaunumu, gan baneru un reklāmu veidā);
 • VTA biedri ir pirmie, pie kuriem dodas ārvalstu žurnālisti, ja tiek organizēti žurnālistu braucieni;
 • Biedriem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties VTA pārstāvētajos ES projektos (braucieni, izstādes, izdevīga maršrutu veidošana ietverot savu uzņēmumu);
 • Iespēju iepazīstināt ar savu uzņēmumu VTA Marketinga padomi, kas izveidota no Vidzemes Tūrisma informācijas centru speciālistiem;
 • Biedriem tiek nodrošinātas atlaides dalības maksām Asociācijas pasākumos (semināri, konsultācijas, gadatirgi, informācijas materiāli utt.);
 • Biedriem tiek nodrošinātas konsultāciju iespējas ar VTA speciālistiem, kā arī iespējas nodibināt biznesa kontaktus gan savā starpā, gan izmantojot jau esošos kontaktus ārvalstīs.

 

2. Pašvaldībām, kļūstot par VTA biedriem, tiek nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

 

 • Sadarbība ar citām pašvaldībām VTA pārstāvētajos ES projektos, veicinot tūrisma attīstību novadā (sadaļas aktuālie un relizētie projekti )
 • Iespēja pārstāvēt Novadu gan vietējās, gan starptautiskajās izstādēs;
 • Pārstāvniecība Latvijas tūrisma konsultatīvajā padomē un TAVA;
 • Iespēja piedalīties VTA organizētajos pieredzes apmaiņas braucienos;
 • Bezmaksas reklāma par Novadā notiekošajiem pasākumiem Vidzeme.com;
 • Pārstāvēt novada intereses, VTA izdodot dažādus tūrisma materiālus;
 • Iespējas nodibināt vērtīgus kontaktus ar partneriem gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 • Konsultēties bez maksas ar VTA speciālistiem.

3. Izglītības iestādēm, kļūstot par VTA biedriem, tiek nodrošinātas sekojošas aktivitātes: 

 • Iespēja skolniekiem/studentiem iziet praksi VTA vai pie kāda no VTA biedriem;
 • Iesaistīties VTA darbībā sniedzot akadēmiskās zināšanas par jaunākajām aktualitātēm nozarē;
 • Iesaistīties VTA pārstāvētajos ES projektos kā nozares ekspertiem;
 • Iespēja piedalīties VTA organizētajos apmaiņas braucienos;
 • Sadarbība ar VTA biedriem - uzņēmējiem un pašvaldībām;
 • VTA speciālistu piedalīšanās studentu gada projektu / bakalaura darbu aizstāvēšanā.

?Kā kļūt par biedru

Kļūt par Vidzemes tūrisma asociācijas biedru ir pavisam vienkārši, nepieciešams tikai aizpildīt zemāk atrodamo pieteikuma formu, un pēc tam to nosūtīt uz e-pastu info(at)vidzeme.com , bet parakstītu un apzīmogotu oriģinālu pa pastu: Pils laukums 1, Cēsis, LV-4101, Latvija. Pēc tam, tuvākajā Valdes sēdē, katrs biedra iesniegums tiek izvērtēts un Jums tiks sniegta atbilde par dalību Asociācijā! 

VTA BIEDRA IESNIEGUMA VEIDLAPA ŠEIT!

 

Cik tas maksā?

Pamatojoties uz 2013. gada VTA Valdes sēdes protokolu nr. 3, uzņēmējiem biedru naudas ir sekojošas: 

 • 15 EUR (fiziskas personas/gadā)
 • 50 EUR (mazas un vidējas tūristu mītnes un uzņēmumi/gadā)
 • 75 EUR (lielie atpūtas kompleksi/gadā)

Pašvaldībām biedru naudas apjoms* tiek noteikts diferencētii, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu novadā (PMLP dati):

 • 3 centi/gadā par deklarēto iedzīvotāju pašvaldībām ar iedz. skaitu 10 000 un vairāk
 • centi/gadā par deklarēto iedzīvotāju pašvaldībām ar iedz. skaitu no 5 000 - 10 000
 • centi/gadā par deklarēto iedzīvotāju pašvaldībām ar iedz. skaitu no 2 000 - 5 000

*Saskaņā ar VTA Valdes sēdes lēmumu 2014/1 (Cesvainē, 2014. gada 26.martā)

 

 

 

Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu