Jaunumi

Vidzemnieki piedalās darba seminārā Repinā

Papildināts 01.10.2014 16:41

25. septembrī, Igaunijas pilsētā Repinā, tika aizvadīts pieredzes apmaiņas darba seminārs projekta  „Green Heritage” ietvaros. No Vidzemes gūt jaunus iespaidus par to, kas tūrisma un kultūras jomā tiek darīts tepat kaimiņvalstī, uz semināru devās Vidzemes Tūrisma asociācijas pārstāvji, pašvaldību speciālisti, uzņēmēji un projekta partneri. 

Darba semināra ietvaros Repinas tūrisma un kultūras jomas speciālisti dalījās pieredzē ar  Igaunijas labo praksi parku labiekārtošanas projektu finansējuma piesaistei un realizēšanei, kā arī iepazīstināja ar Sillapē muižas parka iekārtojumu un uzturēšanas darbiem. Pēc semināra Vidzemes delegācija tika iepazīstināta ar vēstures mantojumu, apmeklējot Igaunijas vecāko rūpniecisko uzņēmumu - Repinas papīra fabriku, keramikas ražotni, Sv. Miķeļa Luterāņu baznīcu un Sv. Zaharija un Elizabetes pareizticīgo baznīcu, kur bija iespēja redzēt, kā Repinā tiek pasniegtas vietējās kultūras bagātības.

Darba seminārs un pieredzes vizīte bija viena no projekta „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” jeb „Green Heritage” aktivitātēm un tika īstenota Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas* ietvaros. Projekta līdzfinansējums ir 267 384,60 Euro, bet kopējais projekta budžets ir 297 094,00 Euro apjomā. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija), bet partneri - Gulbenes novada dome (Latvija), Ļeņingradas reģiona valsts kultūras budžeta iestāde "Muzeju aģentūra" (Krievija) un Repinas novada pašvaldība (Igaunija).

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Green Heritage” sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes Tūrisma asociācijas biroja vadītāja
Tālr. +371 20220072, E-pasts: [email protected]


*Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu