Jaunumi

Atskats no VTA pieredzes apmaiņas brauciena uz Sanktpēterburgu

Papildināts 04.03.2014 14:37

Visu foto galeriju no pasākuma skatīt šeit!

No 17. līdz 19. septembrim, Vidzemes Tūrisma asociācijas pārstāvji un biedri, kā arī jaunā projekta "Green Heritage" partneri viesojās Ļeņingradas apgabalā un Sankpēterburgā. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Krievijas pieredzi muižu un parku attīstībā un izmantošanā tūrismā, kā arī dibināt jaunus kontaktus sadarbībai nākotnē.

Vizītes laikā tika iepazīti tādi tūrisma apskates objekti kā Rozhdestveno muzejs, Suyda muzejs, Samsona Vyarina taverna, Jelagina sala ar pili, zāle "Smolniy" un Priyutino muzejs. Brauciena dalīnieki piedalījās arī seminārā Jelaginas salas pilī par parku un muižu apsaimniekošanas jautājumiem un kultūras aktualitātēm.

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās visu projekta partneru pārstāvji no Latvijas (Vidzemes un Gulbenes) un Repinas pašvaldībās. Pieredzes apmaiņas vizīte ir viena no projekta „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” aktivitātēm un tiek īstenota Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas* ietvaros.

Projekta līdzfinansējums ir 267 384,60 Euro, bet kopējais projekta budžets ir 297 094,00 Euro apjomā. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija), bet partneri - Gulbenes novada dome (Latvija), Ļeņingradas reģiona valsts kultūras budžeta iestāde "Muzeju aģentūra" (Krievija) un Repinas novada pašvaldība (Igaunija). 

 

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Regeneration of Parks as an Integral Part of Historical Heritage”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes Tūrisma asociācija
Tālr. +371 202 20072
E-pasts: [email protected]

*Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

 

 

 

 

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu