Jaunumi

Zaļā kultūras mantojuma potenciāls un attīstības iespējas nākotnē

Papildināts 13.11.2014 13:37

23. oktobrī Gulbenē, Vecgulbenes muižas telpās tika aizvadīta zaļā kultūras mantojuma projekta „Green Heritage” noslēguma konference, pulcējot projektā iesaistītos partnerus, pašvaldību speciālistus, muižu un parku apsaimniekotājus un citus interesentus, lai pārrunātu zaļā kultūras mantojuma pieejamību un nākotnes attīstības iespējas Vidzemē.

Konferences ietvaros partneri no Latvijas, Igaunijas un Krievijas atskatījās uz projekta īstenošanas laikā paveiktajām aktivitātēm, bet galvenais uzsvars tika likts zaļā kultūras mantojuma pēctecībai un nākotnes attīstības iespējām projektam noslēdzoties.

Konferencē uzstājas pieredzējuši muižu un parku apsaimniekotāji un praktiķi. Āraišu ezerpils fonda pārstāve un arheoloģe Anda Vilka prezentēja zaļā kultūras mantojuma ieviešanas un turpmākās attīstības plānu Vidzemei. Pieredzē dalījās arī Latvijas Piļu un muižu asociācijas viceprezidents un celtniecības arheologs Juris Zviedrāns, Ungurmuižas un Oleru muižas saimnieces Ieva Malceniece un Ieva Zemīte, Turaidas muzejrezervāta speciāliste Gunta Zaķīte un Kalsnavas arborētuma informācijas centra vadītāja Sarmīte Rukmane, diskutējot par labās prakses piemēriem muižu un parku apsaimniekošanā, attīstībā un to iesaistē tūrismā.

Kā jau iepriekš ziņots, no 2013.gada jūnija līdz šī gada novembrim tiek realizēts projekts „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” jeb „Green Heritage”, kas tiek īstenots Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija), bet partneri - Gulbenes novada dome (Latvija), Ļeņingradas reģiona valsts kultūras budžeta iestāde "Muzeju aģentūra" (Krievija) un Repinas novada pašvaldība (Igaunija).

No Vidzemes projektā iesaistījušās Madonas, Ērgļu, Vecpiebalgas, Burtnieku, Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu un Smiltenes novadu pašvaldības kopā ar A.Pumpura Lielvārdes muzeja un Turaidas muzejrezervāta speciālistiem.

Projekta ietvaros ir apzināts Vidzemes zaļā kultūras mantojuma potenciāls. Vidzemes Tūrisma asociācija ir izdevusi jaunu zaļā kultūras mantojuma karti, kurā pirmo reizi vienā maršrutā savienota Sanktpēterburga, Pleskava, Repina, Gulbene un Rīga, izceļot katras valsts un reģiona identitāti, tradīcijas un bagātīgo kultūras piedāvājumu, īpaši uzsverot zaļo mantojumu – muižas un to brīnišķīgos parkus. Tāpat, projekta ietvaros aizvadītas vairākas pieredzes apmaiņas vizītes, dažādi darba semināri, starptautiskas tūrisma izstādes Latvijā, Igaunijā un Krievijā, izstrādāti tehniskie projekti, kā arī uzņemtas žurnālistu un tūroperatoru tūres un ņemta dalība publiskos pasākumos, popularizējot Vidzemes zaļā kultūras mantojuma piedāvājumu. Šobrīd zaļā kultūras mantojuma maršruts ir guvis jau lielu popularitāti Krievijas ceļotāju vidū Vidzemei kļūstot par iecienītu galamērķi.

Prezentācijas no konferences pdf formātā:

 1. Raitis Sijāts, VTA Valdes priekšsēdētājs, Projekta GreenHeritage Koordinators
 2. Valda Vorza, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore
 3. Irina Avikainen, Ļeņingradas Apgabala muzeju aģentūras pārstāve
 4. Teet Helm, Repinas novada domes vadītājs
 5. Anda Vilka, Vidzemes zaļā kultūras mantojuma plāna izstrāde
 6. Juris Zviedrāns, Latvijas piļu un muižu asociācijas viceprezidents
 7. Valeria Petrova, Muzeju "Suida" un "Rozhdestveno" pārstāve
 8. Gunta Zaķīte, Turaidas Muzejrezervāts
 9. Ieva Malcenience, Ungurmuiža
 10. Ieva Zemīte, Oleru muiža
 11. Sarmīte Rukmane, Kalsnavas arborētums

Projekta līdzfinansējumu veido 267 384,60 Euro, bet kopējais projekta budžets ir 297 094,00 Euro.

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Green Heritage” sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes Tūrisma asociācijas biroja vadītāja
Tālr. +371 20220072, E-pasts: [email protected]


 


*Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu