Jaunumi

Vidzemes zaļo kultūras mantojumu popularizē izstādē Sanktpēterburgā

Papildināts 22.10.2014 12:05

No 9. līdz 11. oktobrim Sankpēterburgā, Krievijā, starptautiskās izstādes „INWETEX-CIS Travel Market” ietvaros ar atraktīvu darbošanos stendā, apmeklētājiem un potenciālajiem sadarbības partneriem tika prezentēts Vidzemes bagātīgais kultūras mantojums.

Stenda apmeklētāji tika cienāti ar „Valmiermuižas” alu, bet lauku mājas „Donas” saimniece aicināja nogaršot maizi ar speķi un kaņepēm. Vidzemnieki bija īpaši padomājuši arī par saviem tērpiem – tie tika ieturēti 18. – 19. gadsimta stilā, tādējādi piesaistot neviltotu apmeklētāju interesei. Atraktīvā darbošanās bija patīkami pārsteigusi visus viesus, tāpēc izstādes organizatori stendu atzina par atraktīvāko dalībnieku vidū, īpaši izceļot, ka stendā piedāvātā pašceptā maize, alus un kopējais noformējums ir tieši tāds, kāds uzrunā klientus un rosina vēlmi braukt ciemos.

Stendā kopīgi līdzdarbojās Alūksnes, Gulbenes, Madonas, Vecpiebalgas, Ērgļu, Lielvārdes, Smiltenes, Limbažu, Burtnieku novadu un Turaidas muzejrezervāta pārstāvji, aktīvi iepazīstinot ar Vidzemes piedāvājumiem. Tāpat stendā rosijās sadarbības partneri no Igaunijas un Krievijas, iepazīstinot interesentus ar kopīgi izstrādāto zaļā kultūras mantojuma maršrutu, kas vijās no Sanktpēterburgas cauri Repinai līdz Vidzemei un Rīgai.

Izstāde „INWETEX-CIS Travel Market” ir lielākā Krievijas rietumu reģiona tūrisma izstāde un šogad tika izvadīta jau 22. reizi. 2013.gadā tajā piedalījās 414 dalībnieki no 36 valstīm. Vidzeme ir iemīļots galamērķis Krievijas ceļotāju vidū, tāpēc dalība izstādē ir nozīmīga - izstādes laikā gūti vērtīgi kontakti ar potenciālajiem partneriem, kas varētu organizēt kompleksus braucienus no Sanktpēterburgas uz Vidzemi. Ar dalību šajā izstādē, Vidzemes Tūrisma asociācija noslēdz veiksmīgo 2014.gada tūrisma izstāžu sezonu, kuras ietvaros Vidzemes bagātīgais tūrisma piedāvājums popularizēts vairāk kā 10 dažādās tūrisma iztādēs un kontaktbiržās Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Krievijā, Vācijā un Nīderlandē.

Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē bija viena no projekta „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” jeb „Green Heritage” aktivitātēm un tika īstenota Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas* ietvaros. Projekta līdzfinansējums ir 267 384,60 Euro, bet kopējais projekta budžets ir 297 094,00 Euro apjomā. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija), bet partneri - Gulbenes novada dome (Latvija), Ļeņingradas reģiona valsts kultūras budžeta iestāde "Muzeju aģentūra" (Krievija) un Repinas novada pašvaldība (Igaunija).

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Green Heritage” sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes Tūrisma asociācijas biroja vadītāja
Tālr. +371 20220072, E-pasts: [email protected]


 


*Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu