Jaunumi

Tiek uzsākts jauns un vērienīgs projekts Green Heritage

Papildināts 27.06.2013 13:35

19.jūnijā, Turaidas muzejrezervātā norisinājās projekta „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” (angliskajā nosaukumā Regeneration of Parks as an Integral Part of Historical Heritage jeb Green Heritage) atklāšanas pasākums.

Turaidā tikās projekta partneri un speciālisti no Vidzemes Tūrisma asociācijas, Ļeņingradas apgabala Muzeju apvienības, Rapinas pašvaldības Igaunijā, Gulbenes novada domes un Gulbenes novada muzeja. Projekta atklāšanas pasākuma mērķis bija iepazīstināt iesaistītās puses ar projekta saturu un partneru pieredzi kultūras jomā, kā arī likt pamatus cieša sadarbības tīkla veidošanai starp projekta partneriem un pašvaldību pārstāvjiem.

Pasākuma otrajā daļā šaurā lokā tika aizvadīta pirmā projekta vadības un darba grupu sanāksme, kuras laikā tika sastādīts projekta darba plāns. Līdz 2014.gada nogalei projekta ietvaros tiks izdota kultūras mantojuma tūrisma karte, norisināsies dažādi darba un apmācību semināri, pieredzes apmaiņas vizītes, kā arī tiks izstrādāti tehniskie projekti muižu parku atjaunošanai un citas nozīmīgas aktivitātes. Projekta plānotās aktivitātes paredz stiprināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp ainavu dizaineriem, vēsturniekiem, dārzu speciālistiem, muižu kompleksu saimniekiem un apsaimniekotājiem, lai veicinātu muižu parku atjaunošanu un kultūras pasākumu organizēšanu tajos, piesaistot pēc iespējas vairāk apmeklētāju un popularizējot vietējos ražotājus un amatniekus, vienlaicīgi saglabājot tradicionālās prasmes.

Apvienotā Tehniskā Sekretariāta vadītāja Unda Ozoliņa projekta īstenotājiem novēlēja veiksmīgu un ražīgu darbu, uzsverot, ka šī sadarbība ir ļoti būtiska un aizsākta īpašā un simboliskā vietā – Turaidas muzejrezervātā. Svinīgo pasākumu papildināja folkgrupa „Putni” un izglītojoša ekskursija muzejrezervāta teritorijā.

Projekts tiek īstenots ar Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007–2013 finansiālo atbalstu un tā līdzfinansējums 267 384,60 Euro jeb 187 918,97 Ls, bet kopējais projekta budžets – 297 094,00 Euro jeb 208 799,85 Ls apjomā. Projekta vadošais partneris Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija), bet partneri - Gulbenes novada dome (Latvija), Valsts kultūras budžeta institūts Ļeņingradas apgabalā (Krievija) un Rapinas novada valdība (Igaunija). Plašāka informācija par projekta aktivitātēm un programmu atrodama šeit!

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Regeneration of Parks as an Integral Part of Historical Heritage”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes Tūrisma asociācija, tālr. +371 29756327
E-pasts: [email protected]

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu