Jaunumi

Reģistrējies projekta GreenHeritage atklāšanas pasākumam!

30.05.2013 15:13
Reģistrējies projekta GreenHeritage atklāšanas pasākumam!, Vidzemes Tūrisma asociācija

Jau 19.jūnijā, Turaidas muzejrezervātā, Turaidas ielā 10; plkst. 11:00 norisināsies projekta „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” (angliskajā nosaukumā Regeneration of Parks as an Integral Part of Historical Heritage jeb Green Heritage) atklāšanas pasākums, kas tiek organizēts ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007–2013 finansiālo atbalstu.

Projekta atklāšanas pasākuma mērķis ir iepazīstināt iesaistītās puses ar projekta saturu, kā arī veidot sadarbības tīklu starp muižu īpašniekiem un apsaimniekotājiem, tūrisma uzņēmējiem, pašvaldību pārstāvjiem un reģionālajām tūrisma asociācijām.

Šī projekta ietvaros tiktu likti pamati muižu parku atjaunošanā, lai palielinātu parku nozīmi vietējo iedzīvotāju ikdienā un labklājībā. Projekta ietvaros tiks veicināta arī kultūras pasākumu organizēšanu parkos, ar mērķi piesaistīt pēc iespējas vairāk apmeklētāju un popularizētu vietējos ražotājus un amatniekus, vienlaicīgi saglabājot tradicionālās prasmes, kas ir ikviena novada neatņemams vēsturiskais mantojums.

Kā jau iepriekš tika ziņots, tad š.g. 15.maijā Apvienotajā Tehniskajā Sekretariātā Rīga, Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts parakstīja finansējuma līgumu par jauna projekta īstenošanu Vidzemē.

Asociācija aicina visus speciālistus un ieinteresētās puses uz projekta atklāšanu. 

 

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Regeneration of Parks as an Integral Part of Historical Heritage”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vidzemes Tūrisma asociācija
Tālr. +371 29756327
E-pasts: [email protected]


Projekts tiek īstenots Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros un tā līdzfinansējums 267 384,60 Euro jeb 187 918,97 Ls, bet kopējais projekta budžets – 297 094,00 Euro jeb 208 799,85 Ls apjomā. Projekta vadošais partneris Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija), bet partneri - Gulbenes novada dome (Latvija), Valsts kultūras budžeta institūts Ļeņingradas apgabalā (Krievija) un Rapinas novada valdība (Igaunija).

Programmas galvenais mērķis ir kopīgas attīstības aktivitātes veicināšana, lai sekmētu reģionu konkurētspēju, balstoties uz Eiropas Savienības un Krievijas pārrobežu sadarbības sniegtajām iespējām. Tās mērķis ir plašo robežu teritoriju padarīt par pievilcīgu vietu gan tās iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, veicot aktivitātes, kas uzlabotu dzīves līmeni un palielinot uzņēmumu investīciju iespējas.

 

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
 

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu