CHRISTA

Dabas un kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un aizsardzība, attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas

Papildināts 19.03.2024 17:08

Vidzemes Tūrisma asociācija iesaistās Interreg Europe projektā CHRISTA un tā īstenošana norisināsies līdz 2022. gada martam.

/Līdz 2022. gada 31. martam norisinās projekta CHRISTA 2. kārta - projekta rezultātu kapitalizācija/

Kultūras un dabas mantojums ir neatņemama un nozīmīga katras valsts, reģiona vai galamērķa daļa. Ir svarīgi apzināt un izprast tā nozīmi vietējās pašvaldības, reģiona, valsts, kā arī Eiropas līmenī, uzsverot tieši kultūras un dabas mantojuma vērtību saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī veicināt ilgtspējīga un atbildīga tūrisma attīstību. Izmantojot starpreģionālas sadarbības iespējas, būtiski ir īstenot efektīvu un inovatīvu politiku, lai vērstu vēl lielāku uzmanību kultūras mantojuma aizsardzībai.

CHRISTA - Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions projekts ir ES starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe projekts, kurā kopš 2016. gada aprīļa ir iesaistījušies partneri no deviņiem dažādiem reģioniem 10 Eiropas Savienības (ES) valstīs. Projekta mērķis is aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras vērtības, lai attīstītu un popularizētu inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas, iekļaujot nemateriālo un industriālo mantojumu, izmantojot interpretācijas un digitalizācijas pieeju, kā arī kapitalizējot labās prakses piemērus, veicināt politikas dokumentu izpratni, attīstīšanu un resursu palielināšanu nākamo četru gadu laikā.

Četru gadu laikā, projekta partneri strādās pie tā, lai uzlabotu vietējās / reģionālās attīstības stratēģijas un rīcības plānus (Action Plans), saskaņā ar ES politikas un Eiropa 2020 mērķiem, deviņos galamērķu reģionos. Izstrādātie plāni ir CHRISTA projekta viens no galvenajiem paredzamajiem rezultātiem un galvenie labuma guvēji ir dažādas vietējas un reģionālās institūcijas un citas ieinteresētās personas.

Projekta inaugurācijas un atklāšanas darba semināra pasākums norisinājās 2016. gada 23. – 24. maijā Salonikos, Grieķijā, kurā piedalījās Vidzemes Tūrisma asociācijas pārstāvji kā vienīgie projekta partneri no Baltijas valstīm. Zīmīgi, ka projektā iesaistījusies daļa partneru no iepriekš veiksmīgi realizētā CHARTS projekta, kura ietvaros jau izveidojusies spēcīga starpreģionālā partnerība.

Projekta CHRISTA partneri:

1. Pafosas reģionālā tūrisma organizācija (Pafos Regional Board of Tourism) – Kipra, vadošais partneris (partneris no CHARTS projekta)
2. Eiropas Kultūras tūrisma tīkls (European Culturas Tourism Network – ECTN) – Belģija;
3. Veneto reģions (Veneto Region), Itālija (partneris no CHARTS projekta);
4. Centrālās Maķedonijas reģions (Region of Central Macedonia), Grieķija;
5. Vastra Gotaland reģions (Region of Vastra Gotaland), Zviedrija (partneris no CHARTS projekta);
6. Granadas apgabala pašvaldība (County Council of Granada), Spānija;
7. Vidzemes Tūrisma asociācija (Vidzeme Tourism Association), Latvija
8. Sibiu apgabala Tūrisma asociācija (Sibiu County Tourism Association), Rumānija;
9. Burgas pašvaldība (Burgas Muicipality), Bulgārija (partneris no CHARTS projekta);
10. Ave reģiona pašvaldību kopiena (Intermunicipal Community of Ave Region), Portugal;

Līdzīgi kā CHARTS projektu, arī šo plānots īstenot iesaistot Vidzemes pašvaldības un citas ieinteresētās puses, kā to paredz arī projekta mērķi.

Projekta CHRISTA Vidzemes sadarbības partneri (Stakeholders):

1. Alūksnes novada dome;
2. Apes novada dome; 
3. Carnikavas novada dome; 
4. Ērgļu novada dome; 
5. Limbažu novada dome; 
6. Strenču novada dome; 
7. Gulbenes novada dome; 
8. Raunas novada dome;
9. Vecpiebalgas novada dome; 
kā arī
10. Smiltenes tehnikums
11. Turaidas muzejrezervāts. 

Projekta ieviešanas laikā tiks izstrādāts priekšlikums Kultūras tūrisma Rīcība plāna īstenošanai Vidzemē. Sadarbības partneriem būs iespēja piedalīties projekta starptautiskajos pasākumos, kas veltīti dažādām kultūras tūrisma tēmām. Tiks organizēti vietējie semināri, kuru ietvaros tiks diskutēts ar kultūras tūrismu sastītām tēmām – problēmām un risinājumiem, kā arī uzņemts viens no starptautiskajiem darba semināriem ar praktiskām vizītēm u.c. aktivitātes.


Vidzemes tūrisma Startēģija 2018-2025 pieejama šeit / Stratēģijas kopsavilkums

Vidzemes tūrisma rīcības plāns pieejams šeit / Prezentācija par Rīcības Plānu


 

Projekta CHRISTA kopējās budžets ir 1,771 775 Eiro, kur Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 1,506 008,75 Eiro jeb 85 %. Vidzemes Tūrisma asociācijas projekta budžets ir 154 250 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē ERAF.

 

PROJEKTA IETVAROS ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES

1. Projekta atklāšanas inaugurācijas pasākums 2016. gada 23. - 24. maijs, Saloniki, Grieķija;

2. Aizvadīts projekta CHRISTA starptautiskais seminārs un ECTN konference Portugālē;

3. Nemateriālā kultūras mantojuma seminārs Turaidā 20. oktobrī 

4. Izdota pirmā projekta ziņu lapa "CHRISTA Voice" (pdf, angļu valodā) 

5. Izdota otrā projekta ziņu lapa "CHRISTA Voice" (pdf, angļu valodā)

6. Aizvadīts projekta CHRISTA 2. starptautiskais darba seminārs Zviedrijā

7. Aizvadīts projekta CHRISTA industriālā mantojuma seminārs Strenču novadā

8. Projekta CHRISTA ietvaros Vidzemes Tūrsma asociācijā viesojas projekta partneris no Bulgārijas 

9. Aizvadīts projekta CHRISTA vizīte Veneto reģionā, Itālijā

10. Aizvadīts projekta CHRISTA seminārs un ECTN konference Sibiu, Rumānijā 

11. Aizvadīts projekta CHRISTA ceturtais, noslēdzošais darba seminārs Rīgā.

12. Atklāts projekta CHRISTA pilotaktivitāte Carnikavā "Nēģi nāk"

 

 

Informāciju sagatavoja:
Alise Plaude,
Vidzemes Tūrisma asociācijas biroja vadītāja,
Projekta CHRISTA sabiedrisko attiecību speciāliste,
E-pasts: [email protected], Tālr. +371 20220072

 

CHRISTA project is made possible by the financial support from the European Union – the Interreg Europe programme and European Regional Development Fund (ERDF).
 

PIEVIENOTIE FAILI
Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu