Jaunumi

Zviedrijā aizvadīts projekta CHRISTA starptautiskais seminārs

Papildināts 05.05.2017 12:42

No 14. līdz 16. martam Vastra reģionā pilsētā Boras, Zviedrijā, tika aizvadīts otrais starptautiskais projekta CHRISTA tematiskais darba seminārs.  Semināra tēma: „Industriālā mantojuma izmantošana tūrisma vajadzībām” un tas norisinājās kādreizējā tekstilražotnes ēkā, kas tagad ir pārveidota un izmantota gan kā Tekstila muzejs gan arī kā tekstilražotnes izglītības centrs. 

Darba seminārā piedalījās projekta CHRISTA partneri, kā arī eksperti no Eiropas industriālā un tehniskā mantojuma asociācijas (E-FAITH) un vieslektori no Rijekas Universitātes un Industriāla mantojuma centra.

Vizītes pirmajā dienā tika apskatīta Gēteborgas pilsētas industriālā mantojuma paraugs Gēteborgas ostas teritorijā. Šeit varēja novērot kā kuģu būves un piestātnes ēkas ir pārveidotas biznesa, izglītības, zinātnes vajadzībām, kā arī rajons lēnām pārvēršas par ekskluzīvu dzīvojamo rajonu. Dienas turpinājumā Gēteborgas pilsētas muzejā Rietumzviedrijas Tūrisma birojs sniedza prezentāciju par tūrisma attīstību Vastra reģionā. Partneri devās tehniskajā vizītē uz Millertorps dzirnavām un Limmared Glassworks kultūras centrs, kas ir slavens kā pasaules slavenā Absolut Vodka pudeles ražotne. Centrs bija lielisks piemērs vietējo iedzīvotāju brīvprātīgajai kustībai un emigrantu integrēšanai vietējā ciemata attīstībā.

15. martā projekta partneri no 9 valstīm prezentēja un iepazīstināja pārējos ar savu pieredzi industriālā mantojuma vērtību izmantošanu kultūrtūrisma attīstībai un popularizēšanai. Eksperti Ivana Golob Mihic un Ema Makarun, no Rijeka Universitātes Industriālā mantojuma centra, iepazīstināja ar iespējām, kā var izmantot industriālā mantojuma vērtības un eksistējošos pieminekļus izmantot un pārveidot tūrisma vajadzībām. Kā arī turpinājumā tika sniegts ieskats kā Rijeka gatavojas būt par Eiropas Kultūras galvaspilsētu 2020. E-FAITH sekretārs Adriaan Linters izcēla industriālā mantojuma iesaistīšanu Eiropas Kultūras mantojuma gada (2018) plānā. 

Darba sesija turpinājās grupās, kurās tika diskutēts par industriālā mantojuma situāciju dažādās valstīs, kā arī tika identificētas problēmas un meklēti to risinājumi.

No Latvijas projekta pasākumā piedalījās Raitis Sijāts, Alise Plaude, Jānis Sijāts (Vidzemes Tūrisma asociācija, CHRISTA projekta partneris no Latvijas) kopā ar:

Olgu Rinkus no Carnikavas novada pašvaldības,
Sanitu Sproģi no Apes novada pašvaldības,
Andi Caunīti no Gulbenes novada pašvaldības,
Kristīni Lāci no Strenču novada pašvaldības,
Sanitu Supi no Alūksnes novada pašvaldības,
Aināru Liniņu no Limbažu novada pašvaldības un
Jāni Rudzīti no Turaidas muzejrezervāta (ECTN Award 2016 laureāts).

CHRISTA - Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām) ir ES starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe projekts, kurā kopš 2016. gada aprīļa ir iesaistījušies partneri no deviņiem dažādiem reģioniem 10 Eiropas Savienības (ES) valstīs. Projekta mērķis is aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras vērtības, lai attīstītu un popularizētu inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas, iekļaujot nemateriālo un industriālo mantojumu, izmantojot interpretācijas un digitalizācijas pieeju, kā arī kapitalizējot labās prakses piemērus, veicināt politikas dokumentu izstrādi, attīstīšanu un resursu palielināšanu.

Kā jau iepriekš ziņots, Vidzemes Tūrisma asociācijas partneri projekta īstenošanai Vidzemē ir Alūksnes novada pašvaldība, Apes novada pašvaldība, Carnikavas novada pašvaldība, Ērgļu novada pašvaldība, Limbažu novada pašvaldība, Strenču novada pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldība, Raunas novada pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, kā arī Smiltenes tehnikums un Turaidas muzejrezervāts.

Informāciju sagatavoja:
Alise Plaude,
Vidzemes Tūrisma asociācijas biroja vadītāja,
Projekta CHRISTA sabiedrisko attiecību speciāliste,
E-pasts: [email protected], Tālr. +371 20220072

Papildus informācija par visu projektu:
Ieva Treija,
Projekta CHRISTA komunikācijas eksperte,
Eiropas kultūras tūrisma tīkls (ECTN),
E-pasts: [email protected]

 

Projekta CHRISTA kopējās budžets ir 1,771 775 Eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 1,506 008,75 Eiro jeb 85 %. Vidzemes Tūrisma asociācijas projekta budžets ir 154 250 EUR, 85 % līdzfinansē ERAF.
 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu