Jaunumi

Aizvadīta projekta CHRISTA vizīte Veneto reģionā, Itālijā

Papildināts 30.10.2017 13:51

No 14. – 16. jūnijam projekta CHRISTA ietvaros, projekta partneri satikās Venēcijā, lai dalītos pieredzē un koncentrētos uz labas prakses apmaiņu starp Eirpoas valstu partneriem. Lai pārrunātu par tūrisma attīstības plānošanu, galvenokārt tika runāts par 4 prioritārām tēmām (nemateriālo mantojumu, industriālo mantojumu, interpretācijas iespējas, inovācijas un digitalizācija). No Latvijas šajā braucienā piedalījās CHRISTA projekta partneri no Vecpiebalgas, Apes un Raunas novada pašvaldībām.

23 dalībnieki pārstāvēja 9 projekta partneri un 4 personas no Veneto reģiona darbinieki. Tikšanās tika noorganizēta Venēcijas lagūnas dažādās salās.  Veneto reģiona darbinieki prezentāja Venēcijas kultūras mantojumu. Tika apmeklēts senā Tenuta Venissa, Mazzorbo salā, kas vēsturiski tika izmantots kā klosteris, bet tagad tiek izmantots kā atpūtas kūrorts, Burano salā tika apmeklēts seno mežģīņu muzejs ar seno tehniku un tradīcijām kā apstrādāt auklas, kuģu būvētavu Amadi salā. Roberto Pugliese, Consorzio Venezia Nativa pārstāvis iepazīstināja ar savu mārketinga projektu par vietējo tradicionālo ēdienu.

Study Tour tika noslēgts ar iekšēju sanāksmi, kur Veneto reģiona pārstāvji kopā ar projekta partneriem pāarunāja projekta CHRISTA secinājumiem, izglītības politiku kā arī tika pārrunāta projekta virzība.

Informāciju sagatavoja:

Alise Plaude,
Vidzemes Tūrisma asociācijas biroja vadītāja,
Projekta CHRISTA sabiedrisko attiecību speciāliste,
E-pasts: [email protected], Tālr. +371 20220072

 

CHRISTA project is made possible by the financial support from the European Union – the Interreg Europe programme and European Regional Development Fund (ERDF).

 

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu