Jaunumi

Aizvadīts projekta CHRISTA industriālā mantojuma seminārs Strenču novadā

Papildināts 13.06.2017 10:44

19. maijā, Sedas Kultūras namā tikai aizvadīts Vidzemes Tūrisma asociācijas (VTA) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) kopīgi organizētais apmācību seminārs. Semināra tēma: „Industriālā mantojuma izmantošana tūrisma vajadzībām”. 

Darba seminārā piedalījās projekta CHRISTA partneri, kā arī industriālā mantojuma eksperti no Strenču novada.

Sedas pilsēta netika izvēlēta nejauši – Seda  ir unikāls 20.gs. 50.–60. gadu pilsētbūvniecības un arhitektūras paraugs, kas izveidojusies pie 1953. gadā dibinātās kūdras fabrikas un vairākos materiālos tā tiek dēvēta par „padomju ideālo pilsētu” vai „kūdras galvaspilsētu”. Vieta ļoti uzskatāmi parāda Industiālā mantojuma klātesamību mūsdienās. 

Tikšanos atklāja Jānis Pētersons, Strenču novada domes priekšsēdētājs, kā arī Kristīne Lāce iepazīstināja klātesošos ar Strenču novada tūrisma aktualitātēm.

Mārtiņš Gaigals, no biedrības „Gaujas plostnieki”, dalījās pieredzē par Gaujas plostnieku amatu un tā vēsturi, kā arī iepazīstināja ar plostu pludināšanas tradīciju atdzīvināšanu, biedrības „Gaujas plostnieki” darbību un aktivitātēm. Katru gadu maija trešajā sestdienā Strenčos notiek Gaujas plostnieku svētki, kas tiek organizēti, lai saglabātu Gaujas koku pludinātāju amata prasmi un popularizētu plostu siešanas tradīciju.  

Seminārā tika diskutēts par Industriālā mantojuma lomu un nozīmi tūrisma produktu piedāvājumu attīstībā Latvijas teritorijā. Klātesošie tika iepazīstināti ar labās prakses piemēriem Zviedrijā, Vāstra reģionā, kur marta vidū norisinājās projekta CHRISTA otrais starptautiskais tematiskais darba seminārs. Prezentrācijas laikā tika izcelti dažādi industriālā mantojuma objekti Vidzemē, kam ir potenciāls un iespēja attīstīties kā tūrisma objektiem.

VTA Valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts iepazīstināja klātesošos ar Interreg Europe projekta CHRISTA attīstību Vidzemē, ieviešanas gaitu un dažādām aktualitātem.

Semināra noslēgumā dalībnieki tika iepazīstināti ar Industriālo mantojumu Sedā un Strenčos. Tika apskatīts atjaunotais Sedas Kultūras nams, Sedas pilsēta un Sedas kūdras fabrikas darbības zona. Strenčos uzmanība tika pievērsta slimnīcas teritorijai un unikālajam ūdenstornim – dūmenim, kas ir viena no neparastākajām inženiertehniskajām būvēm Baltijā.

Informāciju sagatavoja,
Alise Plaude
Vidzemes Tūrisma asociācijas
biroja vadītāja
[email protected], +371 20220072

Projekta CHRISTA kopējās budžets ir 1,771 775 Eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 1,506 008,75 Eiro jeb 85 %. Vidzemes Tūrisma asociācijas projekta budžets ir 154 250 EUR, 85 % līdzfinansē ERAF.
 

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu