CHARTS

EIROPAS MANTOJUMA UN KULTŪRAS POLITIKAS UN STRATĒĢIJAS VIDZEMEI

Papildināts 16.02.2016 16:53

Projekts ir noslēdzies!

Projekts CHARTS tapis programmas INTERREG IVC ietvaros, kas nodrošina starpreģionālo sadarbību visā Eiropā, un tiek īstenota saskaņā ar Eiropas kopienas teritoriālās sadarbības mērķiem no 2007 – 2013.gadam. Tas fokusējas uz kultūras un mantojuma nozīmi, veidojot pievienoto vērtību reģionālajām stratēģijām ilgtspējīgai tūrisma attīstībai un integrācijai vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas Savienības politikā. Projekta partneri dalīsies pieredzē par to, kā uzlabot vadības kultūras tūrisma galamērķu ieguldījumu aizsardzību un uzlabošanu kultūras, mantojumā un ainavās, kā arī ilgtspējīgas reģionālās attīstības politikas jomās, sevišķi saistībā ar problēmām, kas saistītas ar klimata pārmaiņām un krīzi ekonomikā. 

Projekta mērķis ir celt, paaugstināt un gūt labumu; izmantot metodes un rezultātus, iepriekšējo projektu politikas, stratēģijas un iniciatīvas kultūras, mantojuma un ilgtspējīga tūrisma attīstības stratēģijas jomā, kā arī nodot labas prakses piemērus starp projektā iesaistītajiem reģioniem Eiropas mērogā, kā svarīgu pievienoto vērtību efektīvākai reģiona politikas formulēšanai un īstenošanai, kā arī veicināt Lisabonas un Gēteborgas stratēģiju īstenošanu. 
 
 
Projektā tiks analizēti un starp projekta partneriem apmainīti 8 labas prakses piemēri, kas izstrādāti no 2 jau esošajiem tīkliem: ECTN (Eiropas kultūras tūrisma tīkls), INTERREG IIIC un CHIRON (Reģionu observatorijas un kultūras tūrisma tīkla kultūras un mantojuma veicināšana), kā arī no IIIB CADSES un IIIC Cultmark darbības rezultātiem un iniciatīvām, ieskaitot Eiropas padomes kultūras maršrutus. 
 
 
CHARTS līdzdarbojās 13 partneri, kuri pārstāv 11 Eiropas savienības valstis no ziemeļiem (Zviedrija, Latvija), dienvidiem (Grieķija, Itālija, Spānija, Kipra), austrumiem (Rumānija, Bulgārija) un rietumiem (Lielbritānija, Īrija, Beļģija), nodrošinot plašu Eiropas Savienības ģeogrāfisko pārklājumu. 
 
Galvenās CHARTS aktivitātes ietver identifikāciju, analīzi, labas prakses piemēru apmaiņu un nodošanu, pamatojoties uz klimata pārmaiņām, mantojuma pieejamību, efektīvu partnerību, uzņēmēju kopienas, kvalitātes kritērijus, apmeklētāju/tūristu informāciju, mārketingu un kultūras maršrutus ilgtspējīgam tūrismam. Politikas integrāciju un pievienoto vērtību, hartu, balvu, pasākumus, izstādes, darba grupas un konferenci.
 
Paredzamie CHARTS rezultāti ir uzlabot reģionālo politiku kultūras, mantojuma un ilgtspējīgā tūrismā, radīt pievienoto vērtību iepriekš esošajām iniciatīvām; palielināt zināšanas mazāk attīstītajos Eiropas Savienības reģionos (ieskaitot jaunās dalībvalstis); radīt iespējas nodarbinātībai kultūras un tūrisma nozarēs; veikt kultūras un mantojuma objektu un ainavu aizsardzību un saglabāšanu; radīt vides aizsardzību un saglabāšanu, veicinot ilgtspējīga tūrisma stratēģiju (atbildīgs tūrisms), un labāku Eiropas Savienības fondu izmantošanu ar jau pierādītiem un veiksmīgiem labas prakses piemēriem un politikām. 
 
Divu gadu laikā, no Vidzemes tūrisma asociācijas projekta CHARTS aktivitātēs (apmācību kurss, darba grupas, personāla apmaiņa, mācību brauciens, konference) iesaistīsies pārstāvji no Vidzemes augstskolas, Saulkrastu, Carnikavas, Alojas, Valkas, Raunas, Vecpiebalgas, Gulbenes, Ērgļu, Apes, Ogres un Ikšķiles un Limbažu pašvaldībām. Tām tiks dota priekšrocība izvēlēties sev aktuālu tēmu ar noteiktu laiku un vietu. 

PROJEKTA CHARTS IETVAROS NOTIKUŠIE SEMINĀRI UN  PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENI, PUBLIKĀCIJAS

 1. Projekta CHARTS atklāšanas seminārs Grieķijā 22.-23. martā, 2012 / Foto galerja Facebook
 2. VTA Valdes un projekta CHARTS kopsēde Raunā, 24. aprīlī, 2012 - Foto galerija Facebook
 3. Projekta CHARTS seminārs Barselonā 21.-22. jūnijā, 2012 / Foto galerija Facebook
 4. VTA Valdes un projekta CHARTS kopsēde Vidzemes Augstskolā 28. jūinijā, 2012 - Foto galerija Facebook
 5. Projekta CHARTS seminārs par klimata pārmaiņām Velsā 24.-25. septembrī, 2012 / Foto galerija Facebook
 6. Projekta CHARTS seminārs par kultūras mantojumu Vecgulbenes muižā 30. oktobrī / Foto galerija Facebook
 7. Projekta CHARTS personāla pieredzes apmaiņas brauciens uz Tulamoru, Īrijā 7.-15. Novembris, 2012
 8. Projekta CHARTS seminārs Tulamorā, Īrijā, 11.-.13. novembris, 2012 / Foto galerija Facebook
 9. Projekta CHARTS seminārs Ērgļos 27. novembrī, 2012 / Foto galerija Facebook
 10. Projekta CHARTS seminārs Bourgas, Bulgārijā 6.-7. decembris, 2012 / Foto galerija Facebook
 11. Kultūras un kultūras mantojuma seminārs Valkā 10. decembris, 2012 
 12. Kultūras un kultūras mantojuma seminārs Staicelē 12. martā, 2013 / Foto galerija Facebook
 13. Starptautiskais darba seminārs Sibiu, Rumānijā 28.-29. martā, 2013 / Foto galerija Facebook
 14. Kultūras un kultūras mantojuma seminārs a/k "Turbas" 5. aprīlī, 2013 / Foto galerija Facebook
 15. Kultūras un kultūras tūrisma seminārs Carnikavā 22. aprīlī 2013 / Foto galerija Facebook
 16. ECTN ģenerālasambleja un CHARTS starptautiskais darba seminārs Gēteborgā par kvalitātes kritērijiem, Zviedrija 28. Aprīlis - 2. maijs, 2013 / Foto galerija Facebook
 17. CHARTS starptautiskais darba seminārs Veneto, Itālijā 23.-25.05.2013 / Foto galerija Facebook
 18. CHARTS seminārs par kultūras, dzelzceļa un gastronomisko manotojumu Dienvidpelionā, Grieķijā 7.-11.jūnijs, 2013 / Foto galerija Facebook
 19. CHARTS starptautiskais darba seminārs Vidzemē no 7. - 10. septembrim. Reģistrēšanās pasākumam šeit!
 20. Atskats no projekta CHARTS starptautiskā darba semināra Vidzemē / Foto galerija Facebook
 21. Atskats no projekta CHARTS starptautiskā darba semināra Kiprā 24.-26.10.2013 
 22. Vidzemes kultūras tūrisma piedāvājums tiek prezentēts WTM Lodnon 2013
 23. Atskats no projekta CHARTS semināra Apē 5. novembrī / foto galerija Facebook
 24. Atskats no projekta CHARTS semināra Limbažos 3. decembrī / foto galerija Facebook
 25. Maljorkā notika CHARTS seminārs par kultūras maršrutiem / foto galerija Facebook
 26. Izsludināta pieteikšanās uz balvu kultūras tūrisma jomā
 27. Reģistrējies projekta CHARTS semināram Inešos 21. martā
 28. Atskats no projekta CHARTS semināra Inešos 21. martā
 29. Reģistrējies projekta CHARTS semināram Raunā 14. aprīlī
 30. Pagarināts pieteikšanās termiņš uz  balvu kultūras tūrisma jomā
 31. Atskats no projekta CHARTS semināra Raunā 14. aprīlī
 32. Atskats no projekta CHARTS semināra Saulkrastos 29. aprīlī
 33. Hanzas pilsēta Limbaži saņem starptautisku balvu par sasniegumiem Eiropas kultūras tūrisma attīstībā
 34. Projekta CHARTS noslēguma konference 5. novembrī Vidzemes Augstskolā
 35. Ir izstrādāts Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāns

 


Projekts tapis ar Eiropas Savienības programmas INTERREG IVC atbalstu un tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Projekta ilgums 01.01.2012. – 31.12.2014. Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par publicēto informāciju.

 
Informāciju sagatavoja: 
Ieva Treija, projekta CHARTS sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālr.  +371 29618781
 

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu