Jaunumi

Projekta CHARTS seminārs Staicelē 12. martā. Reģistrējies!, Vidzemes Tūrisma asociācija

Projekta CHARTS seminārs Staicelē 12. martā. Reģistrējies!

27. Februāris

12.martā Staicelē tiks aizvadīts jau ceturtais semināru cikla seminārs. Tajā dzirdēsim tēmas, kas skar kultūras tūrisma neizmantotos resursus, kādu redzam Vidzemi 2030.gadā, kā arī kā veidot pareizus bukletu un materiālu kartogrāfiskos materiālus.

Tiks veikta piemēru analīze un ieteikumi veidojot novadu materiālus - kartes. Seminārā tiks diskutēts par kultūras politikas ieviešanas plānu Vidzemei, aktivitātēm, bet noslēgumā - ekskursija pa Staiceles kultūras tūrisma objektiem. 

REĢISTRĒŠANĀS PASĀKUMAM IR NOSLĒGUSIES!

EuroVelo.com noslēguma konference un tikšanās ar DG Enterprise, Vidzemes Tūrisma asociācija

EuroVelo.com noslēguma konference un tikšanās ar DG Enterprise

25. Februāris

27. februārī Briselē (Beļģija) notiks projekta EuroVelo.com (ECOM) gala tikšanās, kuras laikā tiks izvērtēta projekta norise un paveiktais partnervalstīs. Tāpat tikšanās laikā tiks atklāta jaunā Euro Velo mājaslapa kā arī izdotās kartes. Paredzēta tikšanās arī ar DG Enterprise vadību un nākotnes sadarbību velotūrisma jomā.  Vidzemes tūrisma asociāciju sanāksmē pārstāvēs Valdes priekšsēdētājs un projekta ECOM koordinators Latvijā Raitis Sijāts. 

Projekta laikā Vidzemē un Latvijā tika veikta Eiro Velo 13 maršruta apsekošana visā piekrastē, kā arī ekspertu izpētes braucieni,  lekcijas un semināri projekta CentralBalticCycling ietvaros. Tāpat Eiropas Parlamentā notika balsojums par EiroVelo iekļaušanu TEN-T (Trans European Transport Network), kurš tika apstirpināts arī pateicoties Latvijas Eiroparlamentāriešu aktīvai rīcībai.  Projektu paredzēts turpināt arī nākotnē, taču sakarā ar to, ka iepriekšējais projekta pieteikums tika noraidīts, ir iecerēts pašreziējo projektu iespēju robežās pagarināt.  Veiksmīgās sadarbības rezultātā ir nodibināti vērtīgi kontakti, kuri noderēs projektu CentralBalticCycling kā arī jaunā projekta Greenways ieviešanā. 

Sācies projektu konkurss par tūrisma pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Vidzemes Tūrisma asociācija

Sācies projektu konkurss par tūrisma pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

22. Februāris

Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA) kopīgi ar Eiropas Komisiju izsludina projektu konkursu „Eiropas izcilākie tūristu galamērķi” jeb EDEN, kura tēma ir pieejams tūrisms jeb tūrisms cilvēkiem ar invaliditāti.  

Projekta CHARTS 1. jaunumu lapa, Vidzemes Tūrisma asociācija

Projekta CHARTS 1. jaunumu lapa

18. Februāris

Projekts CHARTS tapis programmas INTERREG IVC ietvaros, kas nodrošina starpreģionālo sadarbību visā Eiropā, un tiek īstenota saskaņā ar Eiropas kopienas teritoriālās sadarbības mērķiem no 2007 – 2013.gadam. Tas fokusējas uz kultūras un mantojuma nozīmi, veidojot pievienoto vērtību reģionālajām stratēģijām ilgtspējīgai tūrisma attīstībai un integrācijai vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas Savienības politikā. Projekta partneri dalīsies pieredzē par to, kā uzlabot vadības kultūras tūrisma galamērķu ieguldījumu aizsardzību un uzlabošanu kultūras, mantojumā un ainavās, kā arī ilgtspējīgas reģionālās attīstības politikas jomās, sevišķi saistībā ar problēmām, kas saistītas ar klimata pārmaiņām un krīzi ekonomikā.

Projekta mērķis ir celt, paaugstināt un gūt labumu; izmantot metodes un rezultātus, iepriekšējo projektu politikas, stratēģijas un iniciatīvas kultūras, mantojuma un ilgtspējīga tūrisma attīstības stratēģijas jomā, kā arī nodot labas prakses piemērus starp projektā iesaistītajiem reģioniem Eiropas mērogā, kā svarīgu pievienoto vērtību efektīvākai reģiona politikas formulēšanai un īstenošanai, kā arī veicināt Lisabonas un Gēteborgas stratēģiju īstenošanu. 

Projekta 1. jaunumu lapā apkopotas visas projekta aktivitātes 2012. gadā, kā arī 2013. gadā plānotie pasākumi. 

Vidzemes tūrisma asociācijas kopsapulce 7. martā Igates pilī, Vidzemes Tūrisma asociācija

Vidzemes tūrisma asociācijas kopsapulce 7. martā Igates pilī

13. Februāris

Labdien cienījamie biedri, topošie biedri!

7.martā plkst. 10:00 Igates pilī (Vidrižu pagasts, Limbažu novads) norisināsies Vidzemes Tūrisma asociācijas biedru kopsapulce un valdes vēlēšanas. Atskatīsimies uz paveikto, kā arī nākotnes plāniem un sadarbības iespējām turpmāk.

Uz tikšanos, Jūsu Vidzemes tūrisma asociācija

Lūgums ierasties visiem pārstāvjiem, iepriekš reģistrējoties līdz 5.martam zemāk redzamajā formā!

Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu