Jaunumi

Sācies projektu konkurss par tūrisma pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

22.02.2013 11:04
Sācies projektu konkurss par tūrisma pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Vidzemes Tūrisma asociācija

Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA) kopīgi ar Eiropas Komisiju izsludina projektu konkursu „Eiropas izcilākie tūristu galamērķi” jeb EDEN, kura tēma ir pieejams tūrisms jeb tūrisms cilvēkiem ar invaliditāti.  

Tūrisma attīstība Latvijā un citur Eiropā ieņem aizvien nozīmīgāku vietu ekonomikas izaugsmē. Tūrisma nozare rada gan jaunas darba vietas, gan veido jaunus pakalpojumus un liek atdzimt reģioniem, kuri bijuši aizmirsti. Reizē tūrisms dod lielisku iespēju iepazīt citas zemes, atšķirīgu kultūru un skaidrāk apzināt pašiem savu identitāti. Diemžēl tūrisma galamērķi ne vienmēr ir pieejami visiem interesentiem.  Nepārvarami pakāpieni un šauras durvis, rakstveida vai audio informācijas trūkums – ne mazums ir tādu apstākļu, kas cilvēkiem ar invaliditāti liedz līdzvērtīgi citiem baudīt ceļošanas prieku.

Kāda situācija ir Latvijā? Vai cilvēki ar īpašām vajadzībām var iekļūt, piemēram, muzejā, apmeklēt sporta sacīkstes vai teātra izrādi? Tieši šāds ir TAVA kopīgi ar Eiropas Komisiju izsludinātā projektu konkursa mērķis – apzināt reālo ainu, vairāk uzmanības pievērst tūrisma pieejamības aspektam un popularizēt pozitīvos paraugus.  

Konkursā tiek aicināti pieteikties tie tūristu galamērķi, kuri iegulda nopietnu darbu  savā attīstībā, ievēro līdzsvarotas attīstības pamatprincipus un orientējas uz ārvalstu tūristu piesaisti.

Saskaņā ar ANO datiem 650 miljoniem pasaules iedzīvotāju ir īpašas vajadzības. Savukārt aptuveni trešā daļa ceļotāju atrodas ciešā saskarē ar cilvēkiem, kam ceļojumā nepieciešama palīdzība.

Projekta vadītājs Armands Muižnieks uzsver: „Pieejamība ir ļoti nozīmīga ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti. Dažādi šķēršļi nereti liedz apmeklēt, iepazīt un izbaudīt  tūrisma vietas arī gados vecākiem cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem, it īpaši, ja kāds mazulis ir ratiņos.”

Gunta Anča, Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „SUSTENTO” valdes priekšsēdētāja, izsaka cerību, ka šā gada EDEN konkurss ļaus ne tikai labāk apzināt un popularizēt tos tūrisma gala mērķus Latvijā, kas pret cilvēkiem ar invaliditāti izturas draudzīgi. Pēc viņas vārdiem, konkurss veidos pievilcīgāku arī mūsu valsts tēlu, apliecinot, ka Latvija ir atvērta un pieejama ikvienam cilvēkam. „Mēs bieži pat neapzināmies – cik daudzās vietās jau ir padomāts par pieejamības jautājumiem, tikai mums nav bijis informācijas par to,” spriež Gunta Anča.

Saskaņā ar projekta nolikumu līdz marta beigām tūristu galamērķiem – pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām - būs iespēja iesniegt savus projekta pieteikumus, kurus vērtēs īpaši izveidota komisija. Vērtēšanas komisijas darbā piedalīsies mūsu valsts Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas, Tūrisma attīstības valsts aģentūras un Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „SUSTENTO” pārstāvji.

Konkursa uzvarētājs iegūs tiesības turpmāk izmantot EDEN zīmolu, kas sekmē tūristu galamērķu popularitāti un veicina tūrisma attīstību. Gan konkursa uzvarētājs, gan četri nākamie veiksmīgākie konkursa dalībnieki saņems uzaicinājumu iestāties EDEN asociācijā, kas dod iespēju popularizēt sevi šā projekta ietvaros.

Projekta pieteikumus var iesniegt līdz 2013. gada 22. martam plkst. 17.00 personīgi TAVA, Brīvības ielā 55, Rīgā, vai sūtot pa pastu pēc adreses TAVA, Brīvības iela 55, Rīgā, LV 1519.

Konkursa nolikumu sk. pielikumā!

Papildu informācija: [email protected], pa tālr. 67229945, Armands Muižnieks, EDEN projekta vadītājs Latvijā, tālr. 29218560

Sagatavojusi Inta Briede, TAVA (www.tava.gov.lv; www.latvia.travel) sabiedrisko attiecību speciāliste, tel. 67358152, [email protected]


Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu