Jaunumi

Projekta CHARTS 1. jaunumu lapa

18.02.2013 14:08
Projekta CHARTS 1. jaunumu lapa, Vidzemes Tūrisma asociācija

Projekts CHARTS tapis programmas INTERREG IVC ietvaros, kas nodrošina starpreģionālo sadarbību visā Eiropā, un tiek īstenota saskaņā ar Eiropas kopienas teritoriālās sadarbības mērķiem no 2007 – 2013.gadam. Tas fokusējas uz kultūras un mantojuma nozīmi, veidojot pievienoto vērtību reģionālajām stratēģijām ilgtspējīgai tūrisma attīstībai un integrācijai vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas Savienības politikā. Projekta partneri dalīsies pieredzē par to, kā uzlabot vadības kultūras tūrisma galamērķu ieguldījumu aizsardzību un uzlabošanu kultūras, mantojumā un ainavās, kā arī ilgtspējīgas reģionālās attīstības politikas jomās, sevišķi saistībā ar problēmām, kas saistītas ar klimata pārmaiņām un krīzi ekonomikā.

Projekta mērķis ir celt, paaugstināt un gūt labumu; izmantot metodes un rezultātus, iepriekšējo projektu politikas, stratēģijas un iniciatīvas kultūras, mantojuma un ilgtspējīga tūrisma attīstības stratēģijas jomā, kā arī nodot labas prakses piemērus starp projektā iesaistītajiem reģioniem Eiropas mērogā, kā svarīgu pievienoto vērtību efektīvākai reģiona politikas formulēšanai un īstenošanai, kā arī veicināt Lisabonas un Gēteborgas stratēģiju īstenošanu. 

Projekta 1. jaunumu lapā apkopotas visas projekta aktivitātes 2012. gadā, kā arī 2013. gadā plānotie pasākumi. 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Treija-Moraitis,
projekta CHARTS
sabiedrisko attiecību speciāliste
[email protected]

Projekts tapis ar Eiropas Savienības programmas INTERREG IVC atbalstu un tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Projekta ilgums 01.01.2012. – 30.06.2014.

Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par publicēto informāciju.

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu