Coastal Hiking

Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā

Papildināts 18.06.2020 20:53

Vidzemes Tūrisma asociācija ir iesaistījusies Igaunijas – Latvijas Programmas projektā: “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” (Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia). 

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir izveidot pārgājienu tūrisma maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā. Plānots, ka kopējais maršruta garums būs ap 1100 km un tas būs garākais pārgājienu maršruts Baltijas valstīs.

Maršruts paredzēts kā ilgtspējīgs, dabas, kultūrvidei un vietējai ekonomikai draudzīgs tūrisma produkts, kas iekļautos Eiropas garo distanču kājnieku tūrisma maršrutu tīklā E9. Līdz šim nav bijušas īstenotas iniciatīvas, kuru rezultātā piekrastē būtu izveidots vienots kājnieku tūrisma maršruts, kas veicinātu videi un cilvēka veselībai draudzīgas aktivitātes, vienlaikus dodot ekonomisko pienesumu vietējiem pakalpojumu sniedzējiem. Tajā pat laikā ir liels pieprasījum pēc šāda tūrisma produkta un salīdzinoši maz fizisku un administratīvu šķēršļu, kas traucētu šāda kopēja valsts un pārrobežu tūrisma produkta izveidei un attīstībai.

Projekta plānotie rezultāti

Projekta ietvaros, līdz 2019. gada oktobrim, iesaistot vietējo sabiedrību, pašvaldības un uzņēmējus ir paredzēts:


• dabā apsekot visu maršruta teritoriju;
• izstrādāt maršruta vizuālo identitāti;
• izstrādāt maršruta marķēšanas vadlīnijas;
• marķēt maršrutu dabā;
• uzstādīt informācijas stendus un norādes zīmes;
• izveidot elektronisku piekrastes pasākumu kalendāru;
• izveidot rokasgrāmatu uzņēmējiem «Pakalpojumu sniegšana pārgājienu tūristiem»;
• izdot ceļvedi, piekrastes tūrisma karti, tūroperatoru rokasgrāmatu;
• izveidot maršruta mājas lapu un profilus sociālajos tīklos u.c. mārketinga aktivitātes.

Projekta partneri:

Projekta realizācijā sadarbojas 8 partneri - Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes Tūrisma asociācija, Saulkrastu, Salacgrīvas un Carnikavas novadu pašvaldības, Rietumigaunijas tūrisma asociācija (Lääne-Eesti Turism), Igaunijas Lauku tūrisma organizācija (MTÜ Eesti Maaturism) un Lauku tūrisma asociācija „Lauku Ceļotājs” kā vadošais projekta partneris.

Vidzemes Tūrisma asociācijas apakšpartneri: Live RigaJūrmalaLimbažu novads

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu: EUR 926 277.13, projekta partneru līdzfinansējums: EUR 163 460. 67

Programmas mājaslapa: www.estlat.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Vidzemes Tūrisma asociācijas aktivitātes projektā:

1. Projekta tikšanās Carnikavā 12. maijā

2. Vidzemē notiks piekrastes kājāmgājēju maršruta apsekojums

3. Top pārgājienu maršruts gar Baltijas jūru: izpētes posms Latvijā ir finišējis, turpinājums – Igaunijā

4. Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūru: noslēdzies arī Igaunijas izpētes posms, sākam darbu pie tūrisma ceļveža gatavošanas

5. Lejuplādē Pārgājienu tūrisma rokasgrāmatu uzņēmējiem (pdf)

 

Informāciju sagatavoja:

Alise Plaude, 

projekta „Coastal Hiking” sabiedrisko attiecību speciāliste

Vidzemes Tūrisma asociācija

+371 20220072


 

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

PIEVIENOTIE FAILI
Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu