Silver Cyclists

Silver Cyclists

Papildināts 08.12.2016 15:10
Silver Cyclists, Vidzemes Tūrisma asociācija

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES!

Sākot ar 2015.gada 1. septembri līdz 2016. gada 30. novembrim, Vidzemes Tūrisma asociācija 15 mēnešu garumā strādās pie jauna velotūrisma projekta „SILVER CYCLISTS” ieviešanas. Tā galvenais mērķis ir vērsts velobraucēju – senioru velotūrisma iespēju attīstībai un iespēju paplašināšanai.

Projekta viens no galvenajiem mērķiem ir izstrādāt senioru vajadzībām pielāgotus un atbilstošus tūrisma kompleksos pakalpojumus jeb tūrisma paketes, balstoties uz Eiro Velo tīklojumu - tā infrastruktūru un esošajiem pakalpojumiem. Tāpat svarīgi ir veicināt senioru aktivitāti, dodoties brīvdienās ar velosipēdiem gan savas valsts robežās, gan ceļojot uz dažādiem Eiropas galamērķiem.

Projekta starptautiskā sadarbība sniedz lielisku iespēju paildzināt tūrisma sezonas, dalīties pieredzē ar labo praksi, stiprināt ilgtspējīgu publisko-privāto partnerību, kā arī veicinot vietējās sabiedrības sapratni un atbalstu senioru velo aktivitātēm.

Projekta ietvaros tiks īstenotas tādas aktivitātes, kā vietējie darba semināri ar ieinteresētajām pusēm, foto sesijas ar velobraucējiem – senioriem mārketinga un dažādām publicitātes vajadzībām, kā arī speciāla logo izstrāde, kuru izmantot vietās, kas nodrošina velobraucējiem - senioriem draudzīgus velotūrisma pakalpojumus.

Projektā iesaistījušies astoņi partneri no septiņām Eiropas Savienības valstīm – Beļģijas, Spānijas, Vācijas, Lielbritānijas, Dānijas un Itālijas. Latvija un Vidzemes Tūrisma asociācija ir vienīgie projekta partneri no Ziemeļeiropas.

Projekta partnerorganizācijas:

1. European Cyclists Federation (Eiropas Riteņbraucēju federācija) – Beļģija (projekta vadošais partneris);
2. Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Spānijas Dzelzceļa fonds) – Spānija;
3. Confederación Española de Organizaciones de Mayores - Spānija;
4. Vidzeme Tourisms Association (Vidzemes Tūrisma asociācija) – Latvija;
5. Romantischer Rhein Tourismus GmbH – Vācija;
6. University of Central Lancashire (Centrālā Lankašīras Universitāte) – Lielbritānija;
7. Dansk Cikeltturisme – Dānija;
8. Comune di Sermide – Itālija.

Projekta pieteikums tika iesniegts 2014.gada vasarā vienā no Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un Rūpniecības Ģenerāldirektorāta (EC DG Enterprise) rīkotajiem tūrisma projektu konkursiem COSME programmā (EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)).

Kā jau iepriekš ziņots, VTA, sadarbībā ar partnerorganizācijām European Greenways Association (EGWA) - Eiropas Zaļo ceļu asociācija un European Cyclists Federation (ECF) - Eiropas velobraucēju asociācija, iesniedza trīs jaunus projektu pieteikumus, kuri tika apstiprināti. Projekts „Greenways Outdoor”  tika uzsākts ar 2015. gada 1. jūniju, taču „SILVER CYCLISTS” un „ICTE” sākot ar 2015. gada septembri. 

PROJEKTA IETVAROS ORGANIZĒTĀ FOTO CENU APTAUJA (pieteikties līdz 20.05.2016)

  1. VTA Cenu aptauja foto pakalpojumam

VTA PROJEKTA IETVAROS ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES:

1.      Projekta SILVER CYCLISTS Kick-off pasākums 5. – 6. oktobris Ķelnē (Vācija)

2.    Projekta Silver Cyclists nacionālais darba seminārs Auciemā, 14. oktobris, 2015

3.    Projekta Silver Cyclists nacionālais darba seminārs Amatā, 23. februāris, 2016

4.    Izstāde ITB Berlin un Silver Cyclists paneļdiskusija "Cycling for All" Berlīnē (Vācija)

5.    Aizvadīta projekta Silver Cyclists partneru sanāksme Madridē

6.   Aizvadīta projekta Silver Cyclists noslēguma tikšanās Vīnē 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Anna Kupče
VTA biroja vadītāja,
projektu sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste
E-pasts: [email protected], tālr.: + 371 20220072
www.vidzeme.com

This publication is part of the project SILVER CYCLISTS which has received funding from the European Union’s COSME Programme (2014-2020). The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or Executive Agency for Small and Mediom-sized Enterprises or any other body of the European Union. The European Commision and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu