Jaunumi

VTA iesaistās 3 jaunos Eiropas Komisijas projektos

Papildināts 15.09.2015 20:40
VTA iesaistās 3 jaunos Eiropas Komisijas projektos, Vidzemes Tūrisma asociācija

Kā ziņots iepriekš, Vidzemes Tūrisma asociācija 2014. gada nogalē, sadarbībā ar Eiropas Zaļo Ceļu asociāciju un Eiropas Velo Federāciju, iesniedza pieteikumu 3 jauniem veloprojektiem, no kuriem visi ir apstiprināti. 

 
  • Sadarbībā ar Eiropas Zaļo ceļu asociāciju (EGWA) no 01.06.2015 tiek īstenots projekts Greenways Outdoor, kas ir loģisks iepriekšējā projekta Greenways Product turpinājums. Projektā jau iesaistījušās Alojas, Carnikavas, Limbažu, Salacgrīvas un Vecpiebalgas pašvaldības, un paredzams, ka kopumā no Vidzemes projektā tiks iesaitītas 5-6 pašvaldības, kurām ir aktuāla bijušo dzelzceļa līniju piemērošana tūrismam. Projekta ilgums: 18 mēneši, projekta kopējais budžets - 329 696 EUR, no kuriem 75% līdzfinansē Eiropas Komisijas COSME programma.
  • Sadarbībā ar Eiropas Velo Federāciju (ECF) un Eiropas Zaļo Ceļu asociāciju (EGWA) no 2015. gada septembra tiks uzsākts kopīgs projekts Silver Cyclists, kas paredz izstrādāt speciālus piedāvājumus velobraucējiem-senioriem EiroVelo 13 maršrutā. Projekta ilgums - 15 mēneši, kopējais budžets 292 883 EUR, no kuriem 75% līdzfinansē Eiropas Komisijas COSME programma. Piekrastes pašvaldības, kuras šķērso EiroVelo 13 maršruts aicinātas sazināties ar VTA par dalību projektā.
  • Sadarbībā ar Eiropas Velobraucēju Federāciju (ECF) 2015. gada oktobrī tiks uzsākts projekts EiroVelo 13 Iron Curtain Trail Experience, kurš ir turpinājums Asociācijas iepriekš realizētajiem  EiroVelo 13 projektam, kurš noslēdzas septembrī. Šajā projektā galvenais uzsvars būs jaunas EiroVelo 13 mobilās aplikācijas izstrāde. Kā projekta partneris no Latvijas piedalās arī VTA biedrs - kempings Apaļkalns. Projekta ilgums - 18 mēneši, kopējais budžets: 332 323 EUR, no kuriem 72,55%  līdzfinansē Eiropas Komisijas COSME programma. Piekrastes pašvaldības, kuras šķērso EiroVelo 13 maršruts aicinātas sazināties ar VTA par dalību projektā.
  • Paralēli jau apstiprinātajiem projektiem sadarbībā ar Eiropas Kultūras Tūrisma tīklu ir iesniegts projekts Eiropas Komisijas H2020 programmā, jauns pieteikums Interreg IVC programmā, un pieteikums Eiropas Komisijas COSME programmā. 
  • Tāpat aktīvi norisinās darbs arī pie jaunu projekta pieteikumu gatavošanas citās programmās.

 

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu