EuroVelo 13 - ICTE

EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail experience

Papildināts 02.05.2017 13:26

Projekts ir noslēdzies!

Projekta galvenais rezultāts - izstrādāta EiroVelo 13 mobilā aplikācija

 

No 2015. gada 18. septembra līdz 2017. gada 17. martam, Vidzemes Tūrisma asociācija iesaistās un realizē jaunu Eiro Velo 13 projektu 18 mēnešu garumā. Eiro Velo 13 projekts „Iron Curtain Trail Experience” Nr. SI2.711049 (Call for proposals: Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all - 127-G-ENT-PPA-14-7722) ir turpinājums jau iepriekš īstenotajiem projektiem EiroVelo 13 attīstībai ar VTA līdzdalību, kā, piemēram, „ECOM” (EuroVelo.com), „Central Baltic Cycling” un „Eiro Velo 13 - ICT”.

Projekta „Iron Curtain Trail Experience” galvenais mērķis ir vēl aktīvāk un plašāk popularizēt unikālo Eiro Velo 13 maršrutu un attīstīt jaunus tūrisma produktus ceļotājiem, kas balstīti uz vēsturiskajiem notikumiem un pieredzi. Tāpat, būtiski ir iesaistīt tūrisma pakalpojumu sniedzējus, kā nozīmīgu maršruta daļu, sekmēt ekonomisko izaugsmi, pakalpojumu kvalitāti un publisko-privāto partnerību Eiro Velo 13 maršrutā.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta mārketinga un komunikācijas stratēģija, kā arī sagatavota kopīga maršruta aplikācija (ar GPS koordinātēm) mobilajām ierīcēm, kas atvieglos ceļošanu velotūristiem visā Eiro Velo 13 maršrutā. Projekta īstenošanas laikā plānots aizvadīt partneru sanāksmes ar pieredzes apmaiņu dažādās partnervalstīs – Slovākijā, Čehijā, Latvijā, Polijā un Ungārijā, izveidot kopīgu reprezentējošu video materiālu par maršrutu un sagatavot profesionālās fotogrāfijas tālākām mārketinga aktivitātēm, organizēt žurnālistu tūres un īstenot citas aktivitātes.

Šis „Iron Curtain Trail Experience” projekts apvieno arī iepriekš īstenotos Eiro Velo 13 projektus, izceļot jau attīstīto infrastruktūru, kā arī popularizējot maršrutu plašākā mērogā.

Projektā iesaistījušies deviņi partneri no septiņām ES valstīm:

Westpannon Ltd. (Ungārija) – vadošais partneris - www.westpannon.hu

Jankó Kerékpáros Csapata Szolgáltató Bt. (Ungārija) - www.biketour-hungary.com

European Cyclists’ Federation – ECF (Beļģija) – www.ecf.com

Polska organizacja turystyczna – PTO (Polija) - www.pot.gov.pl

Ekopolis Foundation (Slovākija) - www.ekopolis.sk

Radlobby Österreich (Austrija) - www.radlobby.at

Nadace Partnerstvi (Čehija) - www.nadacepartnerstvi.cz

Vidzemes Tūrisma asociācija – VTA (Latvija) – www.vidzeme.com

Kempings Apalkalns (Latvija) - www.apalkalns.lv

Projekta kopējais budžets 332 323 Eiro, VTA budžetu veido 29 807 Eiro. Eiropas Komisijas līdzfinansējums 72,55 % apmērā.

Eiro Velo 13 - Dzelzs priekškara maršuts ir unikāls velomaršruts, kas ved no pašiem Eiropas ziemeļiem - Norvēģijas pilsētiņas Kirkenes līdz pat Bulgārijas un Turcijas robežai pie Melnās jūras. Maršruts šķērso 20 valstis (14 no tām ES dalībvalstis) 10 400 km kopgarumā un iezīmē simbolisko robežu starp Austrumiem un Rietumiem - teritorijas, kādās Eiropa bija sadalīta vairāk kā pus gadsimtu Aukstā kara laikā, lieliski atspoguļojot unikālas vēstures liecības un šobrīd mazāk zināmus tūrisma apskates objektus. Maršruts Latvijā vijās 562 km garumā, mijoties dažāda seguma un intensitātes ceļiem.

VTA projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:

1.      Projekta Kick-off pasākums 2015.gada 3.-4. novembrī Bratislavā, Slovākijā;

2.      Projekta parnteru tikšanās 2016. gada 17.-18. martā Znojmo, Čehijas Republikā;

3.      Nīderlandes žurnālisti iepazīst Eiro Velo 13 Vidzemē, Igaunijā un Krievijā

4.      Aicinām uz Starptautisku Eiro Velo 13 seminārs Liepājā

5.      Atskats no starptautiksā EiroVelo 13 semināra Liepāja (foto, video, audio)

6.      Gdaņskā aizvadīta projekta partneru tikšanās (30.01-01.02.2017)

 

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče
VTA biroja vadītāja,
projektu sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste
E-pasts: [email protected], tālr.: + 371 20220072
www.vidzeme.com

  

The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu