EuroVelo 13 - ICT

EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail

Papildināts 31.08.2015 12:07
EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail, Vidzemes Tūrisma asociācija

2013. gada 3. jūlijā Eiropas Velobraucēju Federācija (European Cyclists' Federation) iesniedza jauno projekta EuroVelo 13 Dzelzs Priekškara Maršruts (EuroVelo13 - Iron Curtain Trail)  pieteikumu maršruta attīstīšanai 2014 un 2015 gadam.

Projektā paredzēts turpināt sadarbību EiroVelo 13 maršruta Ziemeļu daļā, un no Latvijas projekta partneri ir Vidzemes Tūrisma asociācija un Tūrisma Attīstības Valsts aģentūra.

Visa projekta kopējais budžets paredzēts 330 000 EUR, no kuriem 75% līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta  noritēs no 2014. gada aprīļa līdz 2015. gada septembrim.


 

 

Projekta aktualitātes: 


Eiro Velo 13 Dzelzs priekškara maršruta attīstības pamati Latvijā tika likti jau 2009.gadā, kad Eiropas parlamenta deputāts Mihaels Krāmers (Michael Cramer) no Vācijas uzaicināja ievērojamā veloprojekta „Tour de LatEst” koordinatoru Raiti Sijātu konferencē Polijas galvaspilsētā Varšavā prezentēt jauno Igaunijas – Latvijas velomaršrutu. Savukārt Eiropas riteņbraucēju federācijas (ECF) izpilddirektors Adams Bodors (Ádám Bodor) redzot paveikto, aicināja Vidzemes Tūrisma asociāciju iesaistīties Eiro Velo 13 Dzelzs priekškara maršruta projekta ieviešanā Latvijā. Maršruts iezīmē simbolisko robežu starp Austrumiem un Rietumiem - teritorijas, kurās Eiropa tika sadalīta vairāk kā pus gadsimtu aukstā kara laikā, lieliski atspoguļojot unikālas vēstures liecības un šobrīd mazāk zināmus tūrisma apskates objektus.

Neilgi pēc tam, 2011.gadā Vidzemes Tūrisma asociācija uzsāk realizēt Eiropas Komisijas projektu Euro Velo 13 Iron Curtain Trail jeb Eiro Velo 13 Dzelzs priekškara maršruts, kura mērķis bija jauna Eiro Velo maršruta izveide Latvijas piekrastē. Eiro Velo 13 Dzelzs priekškara velomaršruts vijās gar Latvijas piekrasti sākot no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai, taču kopumā tas šķērso 20 Eiropas valstis vairāk kā 10 000 km garumā. Projekta īstenošanas laikā līdz 2012.gadam, konsultējoties ar visu Latvijas piekrastē iesaistīto pašvaldību speciālistiem, tūrisma profesionāļiem un uzņēmējiem tika apzināts jaunais maršruts, kā arī esošā un nepieciešamā infrastruktūra un finansējums tā attīstībai. Maršruts tika izvērtēts pielietojot Eiropas velo federācijas izstrādāto metodoloģiju. Projekta gaitā Latvijā notika 7 darba semināri, tikšanās ar VARAM pārstāvjiem, kā arī starptautiska velo konference LR Ekonomikas Ministrijas un Rīgas Domes telpās, kuru organizēja Vidzemes Tūrisma asociācija. Plānotais Eiro Velo 13 Dzelzs priekškara maršruts Latvijā ir 562 km garš. Projekts noslēdzās Briselē ar konferenci un Eiropas Parlamenta deputāta un EiroVelo 13 patrona Mihaela Krāmera (Michael Cramer) ziņojumu.

Laika posmā no 2012.gada marta līdz 2013.gada februārim Vidzemes Tūrisma asociācija iesaistījās Eiropas Komisijas projekta „ECOM” īstenošanā, kura galvenais mērķis bija attīstīt Eiro Velo mājaslapu www.eurovelo.com un informāciju par visiem Eiropas Eiro Velo maršrutiem, tai skaitā arī par Latviju. Projekta ietvaros tika izdota Eiropas riteņbraucēju federācijas (ECF) jaunā Eiro Velo karte, kurā atspoguļoti visi 14 pašreizējie Eiro Velo maršruti.

Turpinot iesākto, no 2012.gada marta līdz 2013. gada oktobrim Vidzemes Tūrisma asociācija realizēja velo projektu „CentralBalticCycling”, kura ietvaros Vidzemes piekrastē ievērojami tika attīstīta un uzlabota veloinfrastruktūra. Projektā „Central Baltic Cycling” jeb pilnajā nosaukumā „Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā” piedalījās septiņi partneri no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas. Projekta ietvaros tika marķēts Eiro Velo 13 Vidzemes piekrastes posms, kas ir pirmā vieta Latvijā, kur dabā marķēts EiroVelo 13 maršruts. Velobraucēju informētībai un drošībai Vidzemes Tūrisma asociācija uzstādīja vairāk kā 600 velomarķējuma zīmes, 16 velonovietnes un 12 veloinformācijas stendus. Informācija par maršrutiem, tai skaitā arī EiroVelo 13, ir apkopota jaunā Vidzemes velomaršrutu kartē (izdota 8 valodās) un velobrošūrā (izdota 5 valodās), kuras tika popularizētas 11 starptautiskās tūrisma izstādēs Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Vācijā, Nīderlandē, Latvijā un Krievijā. Projekta ietvaros asociācija izveidoja arī jauno velomaršrutu un Eiro Velo 13 maršruta reklāmas video, kas jau guvis plašu atzinību velobraucēju vidū.

No 2014.gada aprīļa līdz 2015.gada septembrim Vidzemes Tūrisma asociācija īsteno nākamo posmu Eiro Velo 13 Dzelzs priekškara maršruta attīstībai, ieviešot jaunu Eiropas Komisijas projektu, turpinot iepriekšējo gadu laikā iesākto darbu. Projekta galvenais mārķis ir attīstīt jaunus tematiskus velotūrisma kompleksos piedāvājumus jeb paketes. Projektu realizē 14 partneri no 9 valstīm – Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Čehijas, Vācijas un Austrijas, pārstāvot vadošās velotūrisma un riteņbraucēju asociācijas un uzņēmējus. Projekta vadošais partneris ir Eiropas riteņbraucēju federācija (ECF) no Beļģijas. Latviju projektā pārstāv TAVA (Tūrisma attīstības valsts aģentūra) un Vidzemes Tūrisma asociācija. Visa projekta kopējais budžets 14 partneriem paredzēts 330 000 EUR, no kuriem 75% līdzfinansē Eiropas Savienība.

Kopš 2012.gada janvāra, ar LR Ekonomikas Ministrijas deleģējumu un Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes lēmumu, Vidzemes Tūrisma asociācija ir atbildīgā institūcija Latvijā, kas pārrauga vienotas velo maršrutu numerācijas ieviešanu un piešķir velo maršrutu numerāciju marķētiem velomaršrutiem. Saskaņā ar izstrādātajiem noteikumiem, maršruti tiek numurēti pēc principa: nacionālas nozīmes velomaršrutiem piešķirt numurus no 1 līdz 9, reģionālas nozīmes velomaršrutiem no 10 līdz 99, bet vietējas nozīmes no 100 līdz 999. Līdz šim brīdim numerācija piešķirta jau 51 velomaršrutam.

Vidzemes Tūrisma asociācija ir vienīgā atbildīgā institūcija Latvijā par Eiro Velo 13 Dzelzs priekškara maršruta izstrādes, attīstības un ieviešanas gaitu. Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs un projektu koordinators Raitis Sijāts ir arī viens no vadošajiem un kompetentākajiem velo nozares ekspertiem Latvijā.

Visi projektu ietvaros drukātie un izdotie materiāli, kā, piemēram, jaunās velo kartes, brošūras, Eiro Velo Eiropas karte u.c., ir pieejami elektroniskā veidā un lejuplādējami Vidzemes Tūrisma asociācijas mājas lapā. Papildus informācija par Vidzemes Tūrisma asociācijas projektiem pieejama www.vidzeme.com sadaļā „VTA projekti”, savukārt, lai iepazītos ar Eiro Velo jaunumiem, iesakām apmeklēt vietnes www.eurovelo.com un www.ecf.com, kurās atrodama informācija par Latviju un Eiro Velo 13.

Eiro Velo 13 Latvijas (Vidzemes piekrastes) velo video pieejams šeit , marķētie velomaršruti Vidzemē šeit, bet  velo projekta „CentralBalticCycling” rezultāti šeit.

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče
Vidzemes Tūrisma asociācijas biroja vadītāja
Projektu „Eiro Velo 13” un „CentralBalticCycling” sabiedrisko attiecību speciāliste
+371 20220072, [email protected]www.vidzeme.com

The sole responsibility of this publication lies with author. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information content.

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu