Attīstības stratēģija

Vidzemes tūrisma stratēģija

Izveidots/papildināts 18.01.2022 11:46

Vidzemes Tūrisma stratēģija izstrādāta:

  • 2011.gada nogalē tika izstrādāta Vidzemes tūrisma attīstības priekšlikumus un rīcības plānu 2012.-2013.gadam, kas balstīti uz kopējo Vidzemes tūrisma attīstības stratēģiju 2007.- 2013.gadam. Ņemot vērā esošo situāciju, pieejamos resursus un 2007.gadā plānoto sagaidāmo tūrisma attīstības rezultātu, tika izstrādātas svarīgākās rīcības tūrisma veicināšanai Vidzemē un VTA darbības optimizēšanai, balstoties uz tūrisma attīstības stratēģiskās plānošanas principiem.
  • 2019. gadā stratēģija papildināta Interreg Europe projekta CHRISTA ietvaros ar sadaļu par kultūras tūrisma attīstību
  • 2020. gadā stratēģija papildināta Interreg Europe projekta Cult-Ring ietvaros ar sadaļu par Eiropas padomes Kultūras ceļiem, un to potenciālu

2022. gadā stratēģija tiks papildināta ar radošo Industriju potenciālu projekta Cult-CreaTE ietvaros, kā arī zaļo ceļu un mobilitātes aspektiem projekta Desti-SMART ietvaros

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru