Attīstības stratēģija

Vidzemes tūrisma stratēģija

18.07.2012 19:17

2007.gada pavasarī tika uzsākts darbs pie Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas 2007.  – 2013.gadam izstrādes. Stratēģijas iniciatori bija darbinieki no VTA, TAVA Vidzemes biroja vadītāja, Vidzemes pašvaldību tūrisma speciālisti un tūrisma informācijas centru vadītāji. Par stratēģijas izstrādi tika runāts jau 2002.gadā, kad VTA birojs no Valmieras pārcēlās uz Cēsīm.

Stratēģijas  izstrādi atbalstīja Vācijas valdības finansētās ekonomiskās attīstības programmas „TRANSFORM” konsultants Karstens Palme.

Stratēģija tika veidota par pamatu, lai:veicinātu ilgtspējīgu tūrisma nozares attīstību Vidzemes reģionā, lai koordinēto nozarē iesa istītu pušu darbību, kā arī lai rosinātu aktivitātes papildus finansējuma piesaistes, kas saistītas ar reģiona mārketingu un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Reģionālās asociācijaspēc TAVA reģionālo biroju likvidēšanas arī ir  stingrākais balsts ilgtspējīgai un sekmīgai tūrisma nozares attīstībai un visu ieinteresēto pušu koordinēšanai reģionos, tātad, arī Vidzemē.

Stratēģija ir salīdzinoši īsa un tajā atspoguļotā informācija ir ļoti koncentrēta  – lielākais uzsvars likts uz uzdevumu definēšanu, kas uzlabotu Vidzemes reģiona tūrisma infrastruktūru, sekmētu vietējo iedzīvotāju viesmīlību, piedāvātā tūrisma produktu kvalitātes nodrošināšanu, tūrisma resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu, kā arī mārketinga aktivitātēm, kas uzlabotu piedāvāto pakalpojumu un produktu konkurētspēju.

2011.gada nogalē VTA biroja vadītāja Anna Kupče izstrādā Vidzemes tūrisma attīstības priekšlikumus un rīcības plānu 2012.-2013.gadam, kas balstīti uz kopējo Vidzemes tūrisma attīstības stratēģiju 2007.- 2013.gadam. Ņemot vērā esošo situāciju, pieejamos resursus un 2007.gadā plānoto sagaidāmo tūrisma attīstības rezultātu, tika izstrādātas svarīgākās rīcības tūrisma veicināšanai Vidzemē un VTA darbības optimizēšanai, balstoties uz tūrisma attīstības stratēģiskās plānošanas principiem.

Atpakaļ
Pieteikties par biedru