Notikumi

Projekta vadības pakalpojumi Igaunijas-Latvijas programmas projektā Est-Lat 24 Zaļais dzelzceļš

Izveidots/papildināts 29.05.2017 10:22

Igaunijas-Latvijas programmas projekts Est-Lat 24 “Zaļais dzelzceļš” (Vēsturisko dzelzceļa līniju atjaunošana ar videi draudzīgu tūrisma maršruta izveidošanu)

Līguma iepirkuma priekšmets (noslēdzies)

Projekta vadības pakalpojumi Igaunijas-Latvijas programmas projektā Est-Lat 24 “Zaļais dzelzceļš””
Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 79421000-1 (Projektu vadības pakalpojumi)
Iepirkuma identifikācijas Nr.:VTA 2017/01/Green Railway

Iepirkuma nolikums ŠEIT

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 10.04.2017. plkst. 10:00, Vidzemes Tūrisma asociācijā, Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu, ar nosacījumu, ka piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē un termiņā, un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Piedāvājumu publiska atvēršana nav paredzēta

Saziņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek pa pastu, elektroniski - raitis.sijats@gmail.com vai iesniedzot personīgi Vidzemes Tūrisma asociācijā, Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101. Atbilde tiks sniegta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Iepirkuma VTA 2017/01/Green Railway rezultāti


Līguma iepirkuma priekšmets (noslēdzies)

Projekta vadības pakalpojumi Igaunijas-Latvijas programmas projektā Est-Lat 24 “Zaļais dzelzceļš””
Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 79421000-1 (Projektu vadības pakalpojumi)
Iepirkuma identifikācijas Nr.:VTA 2017/02/Green Railway

Iepirkuma nolikums ŠEIT

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 02.05.2017. plkst. 13:00, Vidzemes Tūrisma asociācijā, Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, iesniedzot personīgi, atsūtot pa pastu, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, ar nosacījumu, ka piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē un termiņā, un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Piedāvājumu publiska atvēršana nav paredzēta

Saziņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek pa pastu, elektroniski - raitis.sijats@gmail.com vai iesniedzot personīgi Vidzemes Tūrisma asociācijā, Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101. Atbilde tiks sniegta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Iepirkuma VTA 2017/02/Green Railway rezultāti

Iepirkumu komisijas lēmums

Iepirkuma līgums

Atpakaļ
Pieteikties par biedru