Notikumi

Publiskie iepirkumi Igaunijas-Latvijas programmas projektā Est-Lat 24 Zaļais dzelzceļš

Papildināts 15.06.2018 11:32

Igaunijas-Latvijas programmas projekts Est-Lat 24 “Zaļais dzelzceļš” (Vēsturisko dzelzceļa līniju atjaunošana ar videi draudzīgu tūrisma maršruta izveidošanu)

Līguma iepirkuma priekšmets (noslēdzies)

INFORMĀCIJAS STENDU IZGATAVOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA

Iepirkuma atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem

INTERREG Estonia-Latvia programmas projekta „Green Railways” nr 24 ietvaros

iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2018/1GR

Iesniegšana:

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa - 2018.gada 22.jūnijs;

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa - 2018.gada 6.augusts

Iepirkuma nolikums (doc)

Iepirkuma nolikums (pdf)

Saziņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek pa pastu, elektroniski - [email protected] vai iesniedzot personīgi Vidzemes Tūrisma asociācijā, Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101. Atbilde tiks sniegta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Iepirkuma VTA 2018/01/Green Railway rezultāti

Līgums I daļa

Līgums II daļa


Līguma iepirkuma priekšmets (noslēdzies)

Projekta vadības pakalpojumi Igaunijas-Latvijas programmas projektā Est-Lat 24 “Zaļais dzelzceļš””
Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 79421000-1 (Projektu vadības pakalpojumi)
Iepirkuma identifikācijas Nr.:VTA 2017/01/Green Railway

Iepirkuma nolikums ŠEIT

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 10.04.2017. plkst. 10:00, Vidzemes Tūrisma asociācijā, Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu, ar nosacījumu, ka piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē un termiņā, un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Piedāvājumu publiska atvēršana nav paredzēta

Saziņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek pa pastu, elektroniski - [email protected] vai iesniedzot personīgi Vidzemes Tūrisma asociācijā, Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101. Atbilde tiks sniegta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Iepirkuma VTA 2017/01/Green Railway rezultāti


Līguma iepirkuma priekšmets (noslēdzies)

Projekta vadības pakalpojumi Igaunijas-Latvijas programmas projektā Est-Lat 24 “Zaļais dzelzceļš””
Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 79421000-1 (Projektu vadības pakalpojumi)
Iepirkuma identifikācijas Nr.:VTA 2017/02/Green Railway

Iepirkuma nolikums ŠEIT

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 02.05.2017. plkst. 13:00, Vidzemes Tūrisma asociācijā, Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, iesniedzot personīgi, atsūtot pa pastu, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, ar nosacījumu, ka piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē un termiņā, un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Piedāvājumu publiska atvēršana nav paredzēta

Saziņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek pa pastu, elektroniski - [email protected] vai iesniedzot personīgi Vidzemes Tūrisma asociācijā, Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101. Atbilde tiks sniegta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Iepirkuma VTA 2017/02/Green Railway rezultāti

Iepirkumu komisijas lēmums

Iepirkuma līgums

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu