Notikumi

Projekta ,,CentralBalticCycling,, publiskie iepirkumi

Papildināts 15.04.2014 12:53

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizēts iepirkums "Velomaršruta norāžu zīmju izgatavošana un uzstādīšana", iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2013/5 INTERREG IVA.Iepirkums tiek organizēts INTERREG IVA programmas projekta "Central Baltic Cycling" CB 59 ietvaros.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 23.jūlijam plkst. 12:00

Kontaktpersona: Raitis Sijāts, biedrības „Vidzemes tūrisma asociācija” valdes priekšsēdētājs, tālr. +371 29175314,  e- pasta adrese - [email protected]  

Iepirkuma nolikums šeit!

Iepirkuma līgums iepirkumā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem"Velomaršruta norāžu zīmju izgatavošana un uzstādīšana", INTERREG IVA programmas projekta "Central Baltic Cycling" CB 59 ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2013/5 INTERREG IVA, noslēgts ar pretendentu SIA "SIGNUM", vienotais reģistrācijas numurs 40003175968, juridiskā adrese Lietuvas šoseja 2E, Jelgava, LV-3001,

Pretendenta piedāvātā līgumcena LVL 12 653.60 (divpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit trīs lati, 60 santīmi).

Iepirkuma komisijas sēdes protokols


Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizēts iepirkums "Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana", iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2013/4 INTERREG IVA. Iepirkums tiek organizēts INTERREG IVA programmas projekta „Central Baltic Cycling” CB 59 ietvaros.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 16.jūlijam plkst. 12:00

Iepirkuma nolikums šeit!

"Iepirkuma līgums iepirkuma atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem"Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana", iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2013/4 INTERREG IVA, kas tiek organizēts INTERREG IVA programmas projekta "Central Baltic Cycling" CB 59 ietvaros, priekšmeta 1.daļā "Informācijas stendu kartogrāfiskā materiāla, dizaina un maketa izstrāde". noslēgts ar pretendentu Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Karšu izdevniecība "Jāņa sēta", vienotais reģistrācijas numurs 40003426448, juridiskā adrese Stabu iela 119, Rīga, LV-1009, par pretendenta piedāvāto līgumcenu (bez PVN): LVL 1 536 (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit seši lati).

Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 2

Iepirkuma līgums iepirkuma atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem "Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana", INTERREG IVA programmas projekta "Central Baltic Cycling" CB 59 ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2013/4 INTERREG IVA, priekšmeta 2.daļā "Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana" noslēgts ar pretendentu -Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Fiberglass", vienotais reģistrācijas numurs 40003019809, juridiskā adrese Jomas iela 1, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163, par piedāvāto līgumcenuLVL 9 560.39 (deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit lati, 39 santīmi).
 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizēts iepirkums "PĒTĪJUMS PAR VELOTŪRISMA ATTĪSTĪBU VIDZEMĒ ", iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2013/3 INTERREG IVA. Iepirkums tiek organizēts Central Baltic INTERREG IV A programmas 2007-2013 projekta „Velo maršrutu tīkla attīstība un pilnveidošana Centrālā Baltijas jūras reģionā” ietvaros.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 30.maijam plkst. 12:00

Iepirkuma nolikums Latviski 

Iepirkuma nolikums Angliski

"Iepirkuma līgums iepirkumā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem  "PĒTĪJUMS PAR VELOTŪRISMA ATTĪSTĪBU VIDZEMĒ", INTERREG IVA programmas projekta „Central Baltic Cycling” CB 59 ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2013/3 INTERREG IVA, noslēgts ar pretendentu European Cyclists` Federation, reģistrācijas numurs 5957/97, adrese Rue Franklin 28, 1000 Brussels, Belgium, par piedāvāto līgumcenu -  EUR 4 950 (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit eiro)."

Iepirkuma komisijas sēdes 3.protokols


Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizēts iepirkums "VELOMARATONA „CENTRAL BALTIC CYCLING VIDZEME” ORGANIZĒŠANA", iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2013/2 INTERREG IVA

Konkursa nolikumu variet lejuplādēt šeit!

 Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 2.maijam plkst. 12:00

"Iepirkuma līgums iepirkumā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem  „Velomaratona „Central Baltic Cycling Vidzeme” organizēšana”, INTERREG IVA programmas projekta „Central Baltic Cycling” CB 59 ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2013/2 INTERREG IVA, noslēgts ar biedrību "Piedzīvojumu sacensību apvienība", vienotais reģistrācijas numurs 40008154479, juridiskā adrese Miera iela 4-17, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862, par piedāvāto līgumcenu LVL 6 920 (seši tūkstoši deviņi simti divdesmit lati).

Iepirkumu komisijas protokols šeit!


Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizēts iepirkums "Velotūrisma maršruta brošūras par Vidzemes tūrisma piedāvājumu maketa, sagatavošana un iespiešana", iepirkuma identifikācijas numurs VTA 2013/1 INTERREG  IVA

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2013.gada 22.aprīlis plkst. 12:00

Konkursa nolikumu variet lejuplādēt šeit!

Iepirkuma līgums iepirkumā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem „Velotūrisma maršruta brošūras par Vidzemes tūrisma piedāvājumu maketa sagatavošana un iespiešana”, INTERREG IVA programmas projekta „Central Baltic Cycling” CB 59 ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2013/1 INTERREG IVA, noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Karšu izdevniecība „Jāņa sēta”, vienotais reģistrācijas numurs 40003426448, juridiskā adrese Stabu iela 119, Rīga, LV-1009, par līgumcenu ir LVL 11 473

Iepirkuma komisijas protokols šeit!


Atklātā konkursā „Veloceliņu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) izstrāde, INTERREG IVA programmas projekta „Central Baltic Cycling” CB 59 ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2012/6 INTERREG IVA, izraudzītie pretendenti:

1.daļā - „Veloceliņa Carnikavas novadā, būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikuma 1.daļa)” - pretendents – "Polyroad" SIA, reģ. Nr. 40003591932, juridiskā adrese Uzvaras bulvāris 5-52, Rīga, LV-1039. Līgumcena-  LVL 29 978,24, bez PVN 21%;


2.daļā - „Veloceliņa Saulkrastu novadā, būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikuma 2.daļa)” -  pretendents – SIA "PROJEKTS 3", reģ. Nr. 40003578510, juridiskā adrese Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007, Latvija. Līgumcena -  LVL 11 900 bez PVN 21%.


Atklāts konkurss INTERREG IVA programmas projekta „Central Baltic Cycling” CB 59 ietvaros (VTA 2012/6 INTERREG IVA): veloceliņu būvprojektu izstrāde tehniskā projekta stadijā Carnikavas un Saulkrastu novadā.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 20.novembrim plkst. 12:00

 

 

„Velostendu piegāde un uzstādīšana, INTERREG IVA programmas projekta „Central Baltic Cycling” CB 59 ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2012/3 INTERREG IVA:

Iepirkuma līgums  noslēgts ar SIA „Raunas bruģakmens”, reģ. Nr.  50003598951, juridiskā adrese Ernesta Birznieka-Upīša iela 26-23, Rīga, LV-1011, par  piedāvāto līgumcenu (bez PVN) ir LVL 9422

Iepirkuma komisijas sēdes 5.protokols

Uzvarētājs  iepirkuma 1.daļā - AS ”Ceļuprojekts”, reģ. Nr. 40003026637, juridiskā adrese Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024, Latvija. Piedāvāto līgumcenu LVL 8390.00.
Iepirkuma procedūra attiecībā uz iepirkuma 2.daļu izbeigta


 „Vidzemes velotūrisma maršrutu kartes sagatavošana un izdošana”, INTERREG IVA programmas projekta „Central Baltic Cycling” CB 59 ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2012/4 INTERREG IVA, šādu informāciju un komisijas sēdes protokolu Nr.3

Iepirkumā izraudzītais pretendents SIA „Karšu izdevniecība „Jāņa sēta”, vienotais reģistrācijas numurs 40003426448, juridiskā adrese Stabu iela 119, Rīga, LV-1009.
Piedāvātā līgumcena -  LVL 10 320.
 


Par piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un grozījumiem atklāta konkursa nolikumā

Pretendentu jautājumi par iepirkuma iesniegšanas kārtību


Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizēts iepirkums „Vidzemes velotūrisma maršrutu kartes sagatavošana un izdošana”, iepirkuma identifikācijas numurs  - VTA 2012/4 INTERREG  IVA

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2012.gada 10.oktobris, plkst. 12:00

Iepirkuma nolikums


„Velostendu piegāde un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas numurs VTA 2012/3 INTERREG IVA - Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 7.septembrim plkst. 12:00

Iepirkuma nolikums

Pielikums - velostendu skices (stiprināšanai uz bruģa un gruntī)

Pretendentu uzdotie jautājumi 

Jautājumi un atbildes


“VELOCELIŅU BŪVPROJEKTU (TEHNISKĀ PROJEKTA STADIJĀ) IZSTRĀDE" - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 11. septembris plkst. 12:00

Pilns iepirkuma nolikums ŠEIT!

Pielikums 1 - Karte

Pielikums 2 - Būvvaldes uzdevums

Piegādātāja uzdotajie jautājumi un grozījumi atklāta konkursa nolikumā


"VELOSTENDU IZGATAVOŠANA, PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA" - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 20. augusts plkst. 12:00 

Iepirkums ir pārtraukts, jo iepirkumā nav saņemti piedāvājumi
Lēmuma pieņemšanas datums: 23/08/2012

Pilns iepirkuma nolikums ŠEIT!

Pielikums 1 - Velostenda bez nojumes skice (uz grunts)

Pielikums 2 - Velostenda bez nojumes skice (uz bruģa)Jautājumu gadījumā sazinieties ar VTA: Tālr.   641 22011 vai [email protected]

 

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu