Notikumi

Interreg Europe projekta Cult-Ring iepirkumi

Papildināts 06.09.2018 13:56

Iepirkums ir noslēdzies!

Iepirkums atbilstoši

Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem

VIDZEMES TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS SADAĻAS „KULTŪRAS MARŠRUTI 2019-2025” IZSTRĀDE

iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2018/1 CULT-RING INTERREG EUROPE

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 31. augustam plkst. 12:00, biedrībā „Vidzemes Tūrisma asociācija”, Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, iesniedzot personīgi vai

atsūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu, ar nosacījumu, ka piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē un termiņā. Pilnu atbildību par piedāvājuma iesniegšanu termiņā uzņemas piegādātājs.

Piezīme: Šī iepirkuma ietvaros nav paredzēta publiska pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršana.

Iepirkuma nolikums šeit (pdf formātā)

Iepirkuma nolikums šeit (word formātā)

Iepirkuma uzvarētājs:

Vidzemes Augstskola, vienotais reģistrācijas numurs  90001342592, juridiskā adrese – Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201

Līgumcena: EUR 39 688.00, tai skaitā PVN 21%, kas ir EUR 6 888.00

Līgums (word formātā)

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu