Jaunumi

Projekta CHARTS noslēguma konference

Papildināts 12.12.2014 14:38

5.novembrī, Vidzemes Augstskolas konferenču zālē tika aizvadīts Vidzemes Tūrisma asociācijas un Vidzemes Augstskolas organizētais Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāna semināru cikla noslēguma pasākums.

Tā mērķis bija atskatīties uz CHARTS project ietvaros paveiktajām aktivitātēm Vidzemē no 2012.gada pavasara līdz 2014.gada rudenim, bet galvenais uzsvars tika veltīts Vidzemes Augstskolas mācībspēku izstrādātā Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāna dokumenta prezentācijai. Noslēguma pasākuma ietvaros tiks diskutēts arī par dažādiem veiksmes stāstiem un problēmām kultūras tūrisma attīstībā Vidzemē.

Prezentācijas no konfereces pdf formātā:

  1. Raitis Sijāts, VTA Valdes priekšsēdētājs un projekta CHARTS koordinators Vidzemē
  2. Dr. geogr. Andris Klepers, Kultūras mantojuma telpiskā apzināšana Vidzemē
  3. Juris Smaļinskis, Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji - latviskā mantojuma neatņemama sastāvdaļa Kulinārā mantojuma kartes piemērs
  4. Ilze Millere - Kultūras tūrisma mantojums Limbažu novadā
  5. Aigars Runņģis - Valmiermuižas alus saimnieks

Projekts CHARTS tapis ar Eiropas Savienības programmas INTERREG IVC atbalstu un tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu. Projekta ilgums 01.01.2012. – 31.12.2014. Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par publicēto informāciju.

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu