Jaunumi

Piesakies semināram Carnikavā par velotūrisma maršrutu veidošanu!, Vidzemes Tūrisma asociācija

Piesakies semināram Carnikavā par velotūrisma maršrutu veidošanu!

14. Marts

27.martā Carnikavas novada atpūtas kompleksā „Siroko” norisināsies bezmaksas apmācību seminārs uzņēmējiem un pašvaldību speciālistiem par velotūrisma maršrutu veidošanu Latvijā, kurā tiks akcentēta dažādo veloaktivitāšu ietekme uz vidi.

Semināra ievaddaļā būs iespēja uzzināt par projekta īstenošanas gaitu un tā aktivitātēm, kā arī velotūrisma infrastruktūras attīstību Carnikavas novadā. Pieredzē dalīsies Vidzemes Augstskolas un „Lauku ceļotājs” eksperti Andris Klepers un Juris Smaļinskis. A.Klepers sniegs padomus par potenciālā piekrastes klastera „Saviļņojošā Vidzeme” velotūrisma piedāvājuma iespējām un priekšrocībām, savukārt J.Smaļinskis iepazīstinās ar dabai un vietējiem iedzīvotājiem draudzīgu velotūrismu un veiksmīgiem vietējo velomaršrutu piemēriem.
Kā jau iepriekš minēts, semināra akcents tiek veltīts vides jautājumiem, tāpēc interesentiem būs iespēja noklausīties vecākās Valsts vides inspektores Ķemeru nacionālajā parkā Agneses Balandiņas uzstāšanos ar Ķemeru piemēru par velotūrisma attīstību Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, un Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Ingusa Purgaļa viedokli par piekrastes infrastruktūras attīstību vides aspektu kontekstā, kam sekos arī diskusijas.

Semināra noslēgumā - iepazīšanās ar atpūtas kompleksu „Siroko”, kā arī Carnikavā plānotā velomaršruta posma Garciems-Mežgarciems apskate un Mežgarciema militārā mantojuma apmeklējums.

Apmācību semināru organizē Vidzemes Tūrisma asociācija projekta „Central Baltic Cycling” ietvaros. Projektā „Central Baltic Cycling” jeb pilnajā nosaukumā „Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā” piedalās septiņi partneri no četrām valstīm – Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas. Latviju projektā pārstāv Zemgales Plānošanas reģions, Kurzemes un Vidzemes Tūrisma asociācijas, kā arī Jelgavas Reģionālais Tūrisma informācijas centrs. No Vidzemes projektā iesaistījušas Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu un Carnikavas novadu pašvaldības.

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Central Baltic Cycling” sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemē
Vidzemes tūrisma asociācija
Tālr. +371 29756327
E-pasts: info@vidzeme.com

Publicēta Vidzemes kultūras tūrisma karte, Vidzemes Tūrisma asociācija

Publicēta Vidzemes kultūras tūrisma karte

11. Marts

7. martā Vidzemes tūrisma asociācijas kopsapulcē tika prezentēta jaunā Vidzemes kultūras tūrisma karte. Vidzemes skaistums baudāms gan ar dabas jaukumiem, gan kultūras mantojuma daudzveidību. Vidzeme veido savu kultūras vēsturi arī šodien, ko varam saredzēt ar acīm, uztvert ar skaņām, sajust ar garšu. Šajā kartē ceļotājs atradīs tikai nelielu daļu no Vidzemes kultūras mantojuma. Daudzi no tūrisma objektiem jau būs zināmi - Vidzemes pilsētas un vēsturiskie centri, viduslaiku pilis, baznīcas, muižas, muzeji, bet daļa - kas jauns un mazāk zināms. Cerams, ka katrs atklās sev kādu jaunu un savdabīgu Vidzemes kultūras pērli!

Kartes saturs: Vidzemes TIC speciālisti, Iveta Druva-Druvaskalne, Anna Kupče

Foto: Vidzemes TIC arhīvi, Vidzemes Augstskola

Dizains: Anda Nordena, SIA AUTOS

Karte papīra formātā pieejama Vidzemes tūrisma informācijas centros un Vidzemes tūrisma asociācijā

 

Projekta CHARTS seminārs Staicelē 12. martā. Reģistrējies!, Vidzemes Tūrisma asociācija

Projekta CHARTS seminārs Staicelē 12. martā. Reģistrējies!

27. Februāris

12.martā Staicelē tiks aizvadīts jau ceturtais semināru cikla seminārs. Tajā dzirdēsim tēmas, kas skar kultūras tūrisma neizmantotos resursus, kādu redzam Vidzemi 2030.gadā, kā arī kā veidot pareizus bukletu un materiālu kartogrāfiskos materiālus.

Tiks veikta piemēru analīze un ieteikumi veidojot novadu materiālus - kartes. Seminārā tiks diskutēts par kultūras politikas ieviešanas plānu Vidzemei, aktivitātēm, bet noslēgumā - ekskursija pa Staiceles kultūras tūrisma objektiem. 

REĢISTRĒŠANĀS PASĀKUMAM IR NOSLĒGUSIES!

EuroVelo.com noslēguma konference un tikšanās ar DG Enterprise, Vidzemes Tūrisma asociācija

EuroVelo.com noslēguma konference un tikšanās ar DG Enterprise

25. Februāris

27. februārī Briselē (Beļģija) notiks projekta EuroVelo.com (ECOM) gala tikšanās, kuras laikā tiks izvērtēta projekta norise un paveiktais partnervalstīs. Tāpat tikšanās laikā tiks atklāta jaunā Euro Velo mājaslapa kā arī izdotās kartes. Paredzēta tikšanās arī ar DG Enterprise vadību un nākotnes sadarbību velotūrisma jomā.  Vidzemes tūrisma asociāciju sanāksmē pārstāvēs Valdes priekšsēdētājs un projekta ECOM koordinators Latvijā Raitis Sijāts. 

Projekta laikā Vidzemē un Latvijā tika veikta Eiro Velo 13 maršruta apsekošana visā piekrastē, kā arī ekspertu izpētes braucieni,  lekcijas un semināri projekta CentralBalticCycling ietvaros. Tāpat Eiropas Parlamentā notika balsojums par EiroVelo iekļaušanu TEN-T (Trans European Transport Network), kurš tika apstirpināts arī pateicoties Latvijas Eiroparlamentāriešu aktīvai rīcībai.  Projektu paredzēts turpināt arī nākotnē, taču sakarā ar to, ka iepriekšējais projekta pieteikums tika noraidīts, ir iecerēts pašreziējo projektu iespēju robežās pagarināt.  Veiksmīgās sadarbības rezultātā ir nodibināti vērtīgi kontakti, kuri noderēs projektu CentralBalticCycling kā arī jaunā projekta Greenways ieviešanā. 

Sācies projektu konkurss par tūrisma pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Vidzemes Tūrisma asociācija

Sācies projektu konkurss par tūrisma pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

22. Februāris

Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA) kopīgi ar Eiropas Komisiju izsludina projektu konkursu „Eiropas izcilākie tūristu galamērķi” jeb EDEN, kura tēma ir pieejams tūrisms jeb tūrisms cilvēkiem ar invaliditāti.  

Pieteikties par biedru