Jaunumi

Kiprā notiks CHARTS seminārs par mārketingu galamērķos

Izveidots/papildināts 21.10.2013 16:44
Kiprā notiks CHARTS seminārs par mārketingu galamērķos, Vidzemes Tūrisma asociācija

No 24. līdz 26.oktobrim, Pafosā, Kiprā notiks starptautiskais darba seminārs par mārketingu tūrisma galamērķos Eiropas Savienības programmas INTERREG IVC projekta CHARTS ietvaros, un Eiropas Kultūras Tūrisma Tīkla (ECTN) starptautiskā konference „Kultūras tūrisma pieredze ekonomikā”.  

Seminārā un konferencē piedalīsies Vidzeme Tūrisma asociācija kopā ar Ērgļu novada pašvaldības vadītāju Guntaru Velci, Vecpiebalgas pašvaldības vadītāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni un Raunas pašvaldības izpilddirektori Lindu Zūdiņu.

Semināra laikā dalībnieki apmainīsies ar savu pieredzi par inovatīvām mārketinga stratēģijām, galamērķu zīmola sinerģiju ar kultūru un kultūras mantojumu, pamatojoties uz vietējo neatkārtojamību un reģionālo identitāti.

Starptautiskā konference tiek rīkota ar mērķi, lai atbalstītu pašreiz esošo Eiropas Komisijas sabiedrisko apspriešanu un sniegtu tai konsultācijas, apkopojot ieinteresēto pušu viedokļus par to, kā labāk definēt „pieredzi ekonomikā”, kā spēcīgu mijiedarbību starp kultūras, atpūtas, sporta, tūrisma, eko nozarēm un dažādām izklaides formām, lai veicinātu uzņēmējdarbību un ekonomisko izaugsmi caur kultūras un jaunrades nozarēm, kā arī jaunām darbavietām.

Īpaši uzaicinātie viesi - eksperti no dažādām Eiropas valsīm sniegs savu skatījumu par kultūras tūrismu ekonomikā.

2012.gada novembrī, Vidzemes Tūrisma asociācija (pirmā organizācija Latvijā) kļuva par CHARTS projekta partnera ECTN (ECTN -European Cultural Tourism Network) biedru, kas nostiprina Vidzemes reģionu kā kultūras tūrisma galamērķi Eiropā, kā arī veicina kultūras projektu ieviešanu nākotnē reģiona attīstībai. 2013.gada aprīlī, Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts tika ievēlēts par ECTN viceprezidentu.

Informāciju sagatavoja:

Ieva Treija
projekta CHARTS sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: charts.mcu.ieva@gmail.com

Projekts tapis ar Eiropas Savienības programmas INTERREG IVC atbalstu un tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Projekta ilgums 01.01.2012. – 30.06.2014. Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par publicēto informāciju

Atpakaļ
Pieteikties par biedru