Jaunumi

Izsludināta pieteikšanās uz balvu kultūras tūrisma jomā

Papildināts 20.02.2014 16:31
Izsludināta pieteikšanās uz balvu kultūras tūrisma jomā, Vidzemes Tūrisma asociācija

Lai veicinātu un noteiktu vislabākos tūrisma galamērķu sasniegumus un rezultātus kultūras tūrisma jomā, Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC projekts CHARTS  pirmo reizi Eiropas vēsturē izsludināja balvu konkursu.

Konkurss ir izsludināts ar mērķi, lai uzlabotu informētību par Eiropas kultūras tūrisma galamērķiem, izveidotu Eiropas mēroga platformu pieredzes un zināšanu apmaiņai  un veicinātu sakaru veidošanos starp apbalvotajiem galamērķiem un projekta CHARTS partneriem.

Balvas tiks pasniegtas īpašajā ceremonijā CHARTS noslēguma konferences laikā no 2014.gada 10. – 13. septembrim Grieķijā.  Uz konferenci un balvas pasniegšanas ceremoniju tikas uzaicināti visi konkursanti.

Balvas komisija un vērtēšanas kritēriji

Saņemtos pieteikumus vērtēs projekta CHARTS Konsultatīvā Padome atbilstoši 5 kritērijiem:

1. Darbību tehniskais saturs
2. Sasniegumu un rezultātu pierādījums
3. Darbību ilgstpējība
4. Darbību pievienotā vērtība tūrisma ilgtspējībai reģionu politikā
5. Ieguldījums Europe 2020 stratēģijas mērķos


Kurš var pieteikties?

Balvu konkurss ir atvērts visiem tūrisma galamērķiem Eiropā, ieskaitot Norvēģijā un Šveicē.
Katram konkursantam pieteikumā jāaptver vismaz 3 kategorijas no 12 konkursā piedāvātajām kategorijām.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šeit.

Detalizēta instrukcija par pieteikuma veidlapas aizpildīšanu ir sniegta pieteikuma veidlapā.

Pieteikšanās termiņš

Pieteikumus var iesniegt līdz 2014. gada 31. martam pēc Centrāleiropas laika (24.00 CET).

Pieteikumi papīra formā nav nepieciešami!

Jebkādi jautājumi par konkursu jāiesniedz rakstveidā CHARTS projekta Vadības un Koordinācijas nodaļai (MCU), e-pasts: [email protected] vai [email protected] līdz 2014.gada 28.februārim.

Piezīmes

Projekta CHARTS balva ir bezpeļņas iniciatīva, kas nesniedz naudas prēmiju, ekonomiskas priekšrocības, finanšu un līgumsaistības starp balvas organizētājiem un  pretendentiem.
Iesniegtie pieteikumi tik publicēti projekta CHARTS mājas lapā www.charts-interreg4c.eu ar iesniedzēja atļauju, tādejādi veicinot plašāku galamērķu atpazīstamību.

Balva ir daļa no projekta CHARTS aktivitātēm, kura tiek organizēta ar Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC atbalstu un Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERDF) līdzfinansējumu.

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu