Jaunumi

Gēteborgā notika piektais CHARTS seminārs

16.05.2013 09:49

No 29. aprīļa līdz 1.maijam, Vidzemes tūrisma asociācijas vadītājs Raitis Sijāts un speciāliste Anna Kupče piedalījās CHARTS projekta darba seminārā par kvalitātes kritērijiem un kvalitātes nodrošināšanas sistēmām tūrisma galamērķos, lai uzlabotu tūrisma pakalpojumu kvalitāti un klientu apmierinātību Vidzemē. 

Divu dienu semināra laikā, dalībnieki apmainījās ar savu pieredzi par kvalitātes kritērijiem kultūras tūrismā, Eiropas tūrisma kvalitātes rādītājiem un kvalitātes novērtēšanu tūrisma galamērķos, kā arī guva atziņas no ekspertiem šajā jomā. Turku muzeja centra projektu koordinatore Kaisa Kutilainena (Kaisa Kutilainen) demonstrēja pirmo nacionālo projektu Somijā – kvalitātes attīstības programmu „Culture Destination Quality Net” kultūras tūrisma galamērķiem. Pārstāvis no Rietum-Zviedrijas Tūristu pārvaldes (West Sweden Tourist Board) Roberts Kūlens (Robert Cullen) piedāvāja ieskatu par pilnībā integrētu konsultatīvo sistēmu, kas piedāvā kvalitātes nodrošināšanu no viesu viedokļa un no ilgtspējības viedokļa tūrisma galamērķos.  Pārstāve no Eiropas Komisijas, Kristīne Boros (Krisztina Boros) iepazīstināja dalībniekus ar Eiropas Komisijas pieeju servisa kvalitātes un tās ilgstspējības nodrošināšanai tūrismā.

Zviedrijas Halmeras universitātes (Chalmers University) profesora Bo Bergmana vadībā tika organizētas darba grupas, kuru laikā notika personīgās pieredzes apmaiņa starp dalībniekiem par patērētāju un tā vajadzībām pēc servisa un produktu kvalitātes tūrismā.

Katra semināra diena noslēdzās ar tehniskajām vizītēm, lai redzētu, kā Zviedrijas partneri  tūrisma galamērķos ievieš un īsteno servisa un produktu kvalitāti praksē, apmeklējot mākslas muzeju Gēteborgā, Ūdenskrāsu uzeju Tjornā (Tjörn), Siļķu muzeju Klādesholmenā (Klädesholmen) un Gēteborgas operu.

Semināru organizēja CHARTS projekta partneris Vastras Gotlandes reģiona pārvalde (Region Västra Götaland ).
 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Treija
CHARTS projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes tūrisma asociācija
[email protected]

Projekts tapis ar Eiropas Savienības programmas INTERREG IVC atbalstu un tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Projekta ilgums 01.01.2012. – 30.06.2014. Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par publicēto informāciju.
 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu