Jaunumi

30. oktobrī Vecgulbenes muižā seminārs par kultūras mantojumu

22.10.2012 16:46
30. oktobrī Vecgulbenes muižā seminārs par kultūras mantojumu, Vidzemes Tūrisma asociācija

30.oktobrī Vecgulbenes muižā projekta CHARTS ietvaros tiks uzsākts Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāna semināru cikls. Rēģistrācija semināram ir noslēgusies!

Rēģistrācija semināram ir noslēgusies!

CHARTS līdzdarbojās 13 partneri, kuri pārstāv 11 Eiropas savienības valstis no ziemeļiem (Zviedrija, Latvija), dienvidiem (Grieķija, Itālija, Spānija, Kipra), austrumiem (Rumānija, Bulgārija) un rietumiem (Lielbritānija, Īrija, Beļģija), nodrošinot plašu Eiropas Savienības ģeogrāfisko pārklājumu.

Galvenās CHARTS aktivitātes ietver identifikāciju, analīzi, labas prakses piemēru apmaiņu un nodošanu, pamatojoties uz klimata pārmaiņām, mantojuma pieejamību, efektīvu partnerību, uzņēmēju kopienas, kvalitātes kritērijus, apmeklētāju/tūristu informāciju, mārketingu un kultūras maršrutus ilgtspējīgam tūrismam. Politikas integrāciju un pievienoto vērtību, hartu, balvu, pasākumus, izstādes, darba grupas un konferenci.

Paredzamie CHARTS rezultāti ir uzlabot reģionālo politiku kultūras, mantojuma un ilgtspējīgā tūrismā, radīt pievienoto vērtību iepriekš esošajām iniciatīvām; palielināt zināšanas mazāk attīstītajos Eiropas Savienības reģionos (ieskaitot jaunās dalībvalstis); radīt iespējas nodarbinātībai kultūras un tūrisma nozarēs; veikt kultūras un mantojuma objektu un ainavu aizsardzību un saglabāšanu; radīt vides aizsardzību un saglabāšanu, veicinot ilgtspējīga tūrisma stratēģiju (atbildīgs tūrisms), un labāku Eiropas Savienības fondu izmantošanu ar jau pierādītiem un veiksmīgiem labas prakses piemēriem un politikām.

Divu gadu laikā, no Vidzemes tūrisma asociācijas projekta CHARTS aktivitātēs (apmācību kurss, darba grupas, personāla apmaiņa, mācību brauciens, konference) iesaistīsies pārstāvji no Vidzemes augstskolas, Saulkrastu, Carnikavas, Alojas, Valkas, Raunas, Vecpiebalgas, Gulbenes, Ērgļu, Apes, un Limbažu pašvaldībām. Tām tiks dota priekšrocība izvēlēties sev aktuālu tēmu ar noteiktu laiku un vietu.

Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju.

 

 


Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
Vidzemes tūrisma asociācija
Tālr.  +371 29756327
E-pasts: [email protected]


Informāciju publicēja un noformēja,
Jānis Sijāts
Vidzemes tūrisma asociācija
E-pasts: [email protected]


 

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu