Militārais mantojums

Militārais mantojums

Papildināts 17.03.2023 06:20

 

Vidzemes Tūrisma asociācija kopā ar Lauku Ceļotāju un 24 citiem projektu partneriem no Latvijas un Igaunijas strādās, lai kopīgi izveidotu Igaunijas un Latvijas Militārās vēstures tūrisma maršrutu. 

Projekts tika atklāts netradicionāli konferencē tiešsaistes sistēmā. 16.aprīlī abu valstu partneri tikās tiešsaistē, lai ar kick-off tikšanos uzsāktu Militārā Mantojuma tūrisma produkta projektu. "Lauku ceļotājs" kā vadošais partneris iepazīstināja ar projekta struktūru, runājām arī par vizuālajām prasībām un plānotajām aktivitātēm. 17.aprīlī tikāmies atsevišķi ar Latvijas partneriem un izrunājām būtiskas lietas, lai projekts iesāktos veiksmīgi, kā arī 22. aprīlī pārrunājām produkta veidošanu un nākamos uzdevumus. Ar cerību, ka drīz varēsim tikties klātienē, norunājām nākošās tikšanās. 

Projekta mērķi:

·      izstrādāt un reklamēt 1 kopīgu pārrobežu militārā mantojuma tūrisma produktu, integrējot jaunus un esošus individuālos militārā mantojuma tūrisma objektus Igaunijā un Latvijā,

·      attīstīt 1 pārrobežu tīklu produkta funkcionēšanai, tālākai attīstībai un reklamēšanai,

·      uzlabot 36 objektus - militārā mantojuma tūrisma objektus.

Projekta galvenais koncepts ir izveidot Latvijas un Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produktu, kas sevī iekļauj aptuveni 150–170 tūristu piesaistes objektu tīklu (muzeji, kolekcijas, ekspozīcijas, ēkas un būves utt.). Produkts sastāv no četriem periodiem vēsturē, kas ir kopīgs gan Latvijai un Igaunijai: I pasaules karš, II pasaules karš, nacionālo partizānu kustība, zem padomju varas / ceļā uz neatkarības atjaunošanu.

 

Galvenās projekta aktivitātes:

·      produktu un tīkla attīstības semināri un nacionālie pasākumi Latvijā un Igaunijā, lai informētu un iesaistītu ieinteresētās puses un veidotu militārā mantojuma tūrisma produktu tīklu,

·      apkopot stāstus par militārā mantojuma objektiem un tūrisma pakalpojumiem (vēsturiski dokumenti, cilvēku atmiņas, fotogrāfijas, kartes utt.).

·      izstrādāt un ieinteresēto personu izveidot un izplatīt pamatnostādnes militārā mantojuma objektu integrēšanai tūrisma produktos,

·      atlasīt objektus, kas jāiekļauj Militārā mantojuma tūrisma produktu mārketinga aktivitātēs,

·      izstrādāt Militārā mantojuma produkta vizuālo identitāti un marķēt objektus ar informācijas plāksnītēm ar kopējo vizuālo identitāti,

·      veikt militārā mantojuma objektu uzlabojumus,

·      attīstīt kopēju mārketinga platformu ar pilnu informāciju par produktu un saiti ar partneru vietnēm,

·      izstrādāt Militārā mantojuma produktu rokasgrāmatu un Tūrisma brošūru,

·      reklamēt produktu tūrisma industrijai un potenciālajiem tūristiem.

 

Projekta budžets: Projekta kopējais budžets ir 1 928 992,39 EUR, no tā ERAF  ir 1 639 643,53 EUR un projekta partneru līdzfinansējums ir 289 348,86 EUR.

Projekta oficiālā mājas lapa: https://militaryheritagetourism.info/lv

Projekta lapa programmas vietnēhttps://estlat.eu/en/estlat-results/military-heritage.html

Projekta ieviešana: 01.01.2020. – 31.12.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alise Plaude, 

projekta „Military Heritage” sabiedrisko attiecību speciāliste

Vidzemes Tūrisma asociācija


 

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu