Greenways of Latvia

Projekta " Latvijas zaļie ceļi" noslēguma konference

Papildināts 21.11.2023 21:59


 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “Greenways of Latvia” (“Latvijas Zaļie ceļi”) tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

24. oktobrī Āraišos norisinājās Projekta Nr. LVIII-069 ”Popularizēt Latvijas Zaļos ceļus Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionos” (akronīms: “Latvijas Zaļie ceļi”) apvienotā vadības komitejas sēde un projekta noslēguma konference.

Noslēguma pasākuma atklāšanas vārdus teica Āraišu arheoloģiskā ezerpils vadītāja Eva Koljera,  Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova un Balvu novada domes prieksšēdētājs Sergejs Maksimovs.

Pēc iedvesmojošajām uzrunām un aicinājumiem neapstāties pie paveiktā, konferenci turpināja viesi no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Autotransporta direkcijas un Latvijas Dabas fonda.

Lai iepazīstinātu klātesošos ar projekta laikā paveikto, Balvu novada pašvaldība, kā vadošais partneris,Gulbenes novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība un Vidzemes Tūrisma asociācija pastāstīja par paveiktajām lietām un aicināja uz turpmāku sadarbību.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt vietējo kultūras un dabas resursu izmantošanu kopējā ilgtspējīga tūrisma piedāvājumā, tālāk attīstot un popularizējot zaļos ceļus, lai piesaistītu jaunus tūristus un palielinātu tūristu plūsmu, stimulētu tūrismu, vietējos tūristus apkalpojošos uzņēmumus un vispārējo ekonomisko aktivitāti Rīgas, Vidzemes, Latgales reģionos. 7 mēnešu laikā tika paveikts iespaidīgs darba apjoms un rezultāti ir mērāmi ne tikai darbos, bet arī lieliskās emocijās un veiksmīgās sadarbībās. Lai ierobežotu motorizēto transportu pārvietošanos pa Zaļajiem ceļiem, Balvu, Cēsu, Gulbenes un Ropažu novada teritorijās uz Zaļā ceļa posmiem tika izvietotas barjeras. Atjaunoti vēsturiskie dzelzceļa stabiņi, uzstādītas norādes un aizlieguma zīmes. Uzstādīts informatīvais stends, izdotas četru veidu kartes, trīs video, izveidota tūristu plūsmas statistikas digitālā platforma. Noorganizēti seši publiskie pasākumi, notikuši pieredzes apmaiņas braucieni ne tikai Latvijā Vidzemē, bet arī Īrijā, iepazīstot vienu no Eiropas Zaļo ceļu asociācijas apbalvojumu ieguvušo ceļu.

Konferenci lieliski papildināja uzņēmēju pieredzes stāsti. Biedrība “Sateka” klātesošos iepazīstināja ar Gulbenes novadā esošajiem tūrisma maršrutiem.  Kempinga “Dzelmes “ īpašniece atklāja kādēļ ir svarīga laba komunikācija ar klientu un klienta vēlmju izpildīšana, lai augtu savā biznesā. Savukārt Suntažu Stacijas īpašniece atklāja kādēļ iegādājusies bijušo Suntažu dzelzceļa staciju. Pastāstīja par par paveiktajiem darbiem no pamestās stacijas iegādes brīža, kā arī dalījās ar turpmākajiem plāniem un iecerēm Konferences dalībnieki vērīgi klausījās biedrības dodkepulv aizrautīgajā stāstījumā par Haskiju suņiem,Sibīrijas kamanu suņu sportu, Haskiju iesaisti tūrismā un ieguvumiem, ko dod blakus esošais Zaļais ceļš.
 
Projekta laikā darbošanās lieliskā komandā  ir veicinājusi pilnīgāku mērķu izpildi. Sagaidāms, ka vietējie reģioni turpinās attīstīt un popularizēt jaunos tūrisma produktus, kā arī sniegs ne tikai ekonomisku labumu vietējiem un mazajiem uzņēmējiem, bet arī tūristu labsajūtai.

Paldies projekta galvenajam partnerim Balvu novada domei par atbalstu, padomu un vērtīgu sadarbību. Pateicamies arī Gulbenes un Ropažu novada pārstāvjiem par iedvesmojošajām ikdienas sarunām un lielisko sadarbību. Paldies ikvienam, kurš palīdzēja tapt Latvijas Zaļajiem ceļiem un piedalījās projekta rīkotajās aktivitātēs.

Tiekamies Latvijas Zaļajos ceļos!

Foto: J.Sijāts; S. Lorence

Publicēts: 25.10.2023.

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu