Greenways of Latvia

Pieredzes apmaiņas brauciens Vidzemē

Papildināts 15.11.2023 15:19
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Projekts “Greenways of Latvia” (“Latvijas Zaļie ceļi”) Nr. III-069 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta LVIII-069 “Popularizēt Latvijas Zaļos ceļus Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionos” (akronīms: “Latvijas zaļie ceļi”) ietvaros Vidzemes Tūrisma asociācija aicināja Balvu, Ropažu, Gulbenes novada pašvaldību pārstāvjus, sadarbības partnerus no Cēsu novada un uzņēmējus no Suntažu stacijas doties uz Vidzemes reģiona Valmieras un Limbažu novada Zaļā dzelzceļa maršrutiem.


 

 


 

 

 

 

Tiekoties Valmieras dzelzceļa stacijā Valmieras novada Tūrisma pārvaldes vadītājs Toms Treimanis visus dalībniekus iepazīstināja ar Valmieras pilsētas īsu vēstures stāstījumu, īpaši uzsverot dzelzceļa nozīmi. Dalībnieki novēroja, ka Valmieras pilsētā sekojot norādes zīmēm no dzelzceļa stacijas ir viegli nokļūt līdz posma sākumpunktam pilsētas teritorijā. Bijušā dzelzceļa posmi un to savienojumi ir marķēti un viegli atpazīstami visā Vidzemē. Valmieras novada Zaļā dzelzceļa maršruts ir marķēts ar zilas krāsas zīmēm, savukārt ārpus pilsētas tas pārtop maršrutā Nr.14.

Senās šaursliežu dzelzceļa līnijas Smiltene-Valmiera-Ainaži maršruts ved caur mežiem, laukiem, purviem un pār upēm.  Valmieras novads ir ieguldījis daudz laika un darba, lai novada teritorijā esošais zaļo ceļu maršruts būtu sakopts un pieejams velobraucējiem un kājāmgājējiem. Posmā Valmiera-Ainaži tilti pār upēm un grāvīšiem ir veidoti tādā platumā, lai tur nevarētu izbraukt motorizētais transports. Līdz pat Ainažiem ir uzstādīti vairāki informatīvie stendi, kuros ir informācija ne tikai par dzelzceļa vēsturi , bet arī par netālu esošajiem apskates objektiem un atpūtas vietām. Daudzviet šaursliežu dzelzceļa uzbērumi nav saglabājušies, jo likvidējot dzelzceļu šajā teritorijā zeme nonāca privātīpašnieku rokās un uzbērumi tika nolīdzināti, lai veicinātu lauksaimniecības nozari. Ne visur ir bijusi iespēja noslēgt vienošanos ar zemju īpašniekiem, lai saglabātu seno sliežu ceļu. Šādā gadījumā, lā labu piemēru var minēt zemnieka doto atļauju tūristiem pārvietoties gar sava labības lauka malu, iespējami tuvāk vēsturiskajam ceļam.

Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrā stāstījums par Zilākalna vēsturi lieliski papildināja pusdienu pauzi un blakus esošā Zilākalna enerģija deva spēku izbraukt apmēram 2km garu ceļu ar sliežu velosipēdiem, līdz pat Zilākalna kūdras ieguves vietai. Atrakcija ir saistoša ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem un lieliski papildina velomaršrutam blakus esošo aktivitāšu iespēju. Tika apmeklēts arī Eiropas Zaļo ceļu asociācijas 2019. gadā atklātais tilts pār Briedes upi un A/S “Latvijas Valsts meži” atjaunotais tilts pār Menčupīti.

Limbažu novadā 2014. gadā tika izveidots pirmais Zaļo ceļu posms Latvijā no Limbažu bijušās dzelzceļa stacijas līdz Katvaru ezeram. Šeit bijusī dzelzceļa līnija aktīvi tiek izmantota arī ikdienā, iedzīvotājiem pārvietojoties no pilsētas centra uz mazdārziņiem. Senajā stacijā mūsdienās iekārtota pilsētas autoosta. Tranzītielas izbūves laikā tika nojauktas visas sliežu ceļu paliekas un bijušo peronu vietā šobrīd ir autobusu piestātnes. Iedzīvotāji un brauciena dalībnieki cer, ka nākotnē pilsētas Zaļā ceļa posmi tikts noasfaltēti un būs pieejami visām cilvēku grupām. Posmā Limbaži-Puikule Zaļā dzelzceļa malā atrodas Mini Zoo "Priedītes" un ikdienā posmu līdz Katvaru ezeram izmanto saimniece Zane, kura iecienījusi izjādes ar zirgiem. Lai nebojātu velobraucējiem paredzēto dabīgo segumu,izjādes notiek pa takas vidu. Ziemā posmu izmanto braucieniem ar kamanām. Uz takas ir uzstādīta norādes zīme par saimniecību un ikdienā saimniece labprāt acina ceļotājus savā sētā, lai aplūkotu mini zoo, kurā dzīvo truši, kazas, cūkas, aitas, govis un zirgi.

Valmieras novadā brauciena dalībniekiem tika dota iespēja ne tikai ar kājām veikt vairākus Zaļo ceļu posmus, aplūkot senos dzelzceļa tiltus, izpētīt maršruta marķējumu un novērtēt ceļa segumu,bet arī izmēģināt aktivitāti piemērotu laikapstākļiem- izbaudīt braucienu ar kanoe laivām pa Salacas upi.

Brauciena nobeigumā dalībnieki apmeklēja Rūjienas vides objektu ”Rūjienas dzelzceļa stacija”, kurš tapis 2018. gada projekta “Zaļie dzelzceļi” ietvaros. Šeit ir uzstādīti soliņi, laternas, šaursliežu dzelzceļa sliežu fragments, informatīvais stends par dzelzceļa vēsturi un pat perons, kur atvadoties dalībnieki atzina, ka ir iepazinuši tikai mazu daļu no Vidzemē pieejamajiem Zaļo ceļu posmiem un aktivitātēm.

Kopumā intensīvā divu dienu braucienā tika iepazīti bijušā dzelzceļa posmi Smiltene-Valmiera-Ainaži un Lāde-Rūjiena. Dalībniekiem bija iespēja arī apskatīt šo abu posmu krustojumu Puikulē. Redzēt no malas kā šobrīd tiek izmantotas bijušās stacijas, piemēram, Alojas bijušajā stacijā vietējie uzņēmēji ir izveidojuši picēriju, kurā ar gardajām picām cienāja arī brauciena dalībniekus.

Attīstoties Zaļajam ceļam veidosies vēl pilnīgāks tūrisma piedāvājums velobraucējiem un kājāmgājējiem. Biežāki pieredzes apmaiņas braucieni rosina idejas un esošā piedāvājuma papildinājumus. Liela vērtība ir cilvēkam un vēlmei saglabāt un uzturēt Zaļo ceļu takas un papildināt tās ar dažādām aktivitātēm un atpūtas vietām.
 

 

20.06.2023.
Foto: J.Sijāts, S.Lorence

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu