Notikumi

Projekta CHRISTA Publiskie iepirkumi

Papildināts 07.02.2018 17:07

Iepirkuma atbilstoši
Publisko iepirkumu likuma 9.1 panta nosacījumiem


VIDZEMES TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2018-2025 IZSTRĀDE

INTERREG EUROPE programmas projekta CHRISTA PGI00057

CULTURE AND HERITAGE FOR RESPONSIBLE, INNOVATIVE AND SUSTAINABLE TOURISM ACTIONS

DABAS UN KULTŪRAS MANTOJUMA VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA UN AIZSARDZĪBA, ATTĪSTOT UN VEICINOT INOVATĪVAS, ILGTSPĒJĪGAS UN ATBILDĪGAS TŪRISMA STRATĒĢIJAS

ietvaros

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 23. janvārim plkst. 12:00, biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”, Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, iesniedzot personīgi vai atsūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu, ar nosacījumu, ka piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē un termiņā. Pilnu atbildību par piedāvājuma iesniegšanu termiņā uzņemas piegādātājs.

NOTEIKUMI

iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2018/1 INTERREG EUROPE

Atbildes uz pretendentu jautājumiem


Iepirkuma uzvarētājs - Vidzemes Augstskola, līgumcena - 19735.10 EUR t.sk. PVN

Noslēgtais līgums

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu