Garden Pearls II

 

PROJEKTA Nr.  EE-LV00038

PROJEKTA NOSAUKUMS: Dārza Pērles ikvienam (akronīms: Dārza Pērles II)

PROJEKTA ILGUMS: 01.10.2023. - 30.09.2026.

PROGRAMMA,PRIORITĀTE: Interreg Igaunijas-Latvijas programma 2021.-2027. gadam, 4. prioritāte: Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze

Projekta vadošais partneris: Vidzemes Tūrisma asociācija

Projekta partneri Latvijā: biedrība “Dārza Pērles”, Rīgas Plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Madonas novada pašvaldība, Valmieras novada pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Īpaši Aizsargājamais Kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts, Saule Bīriņu Pils, biedrība “Oleru muiža”, Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra.

Projekta partneri Igaunijā: Tartu universitāte, Igaunijas Lauku tūrisma nevalstiskā organizācija, Pērnavas pilsēta, Vīlandes pašvaldība, Tostamāā muižas fonds.

Projekta mērķis ir attīstīt pārrobežu tūrisma produktu, izveidojot un pievienojot tīklam jaunus objektus un kopā ar esošajiem Dārza Pērļu objektiem uzlabojot tūrisma produktu un saistīto pakalpojumu pieejamību, kā arī iekļaujot sociālo inovāciju un iekļaušanu produktu un pakalpojumu izstrādes procesā.

Projekta budžets:  1 155 991.00 EUR (t.sk. 80%  jeb 994 792.80 EUR Programmas ERAF finansējums un 20% jeb 231 198.20 EUR valsts un pašu līdzfinansējums)
 

 

Dārza Pērles Latvijā un Igaunijā

Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu