Latvijas velo karte

Latvijas marķēto velomaršrutu un zaļo ceļu karte

Papildināts 27.09.2023 22:43
Latvijas marķēto velomaršrutu un zaļo ceļu karte, Vidzemes Tūrisma asociācija

Vidzemes Tūrisma asociācija kā vadošais partneris ir realizējusi Lauku atbalsta dienesta projektu Projektu

Nr.18-00-A01630-000002 „Latvijas marķēto velo maršrutu un Zaļo ceļu karte”

Ar projekta galveno rezultātu - Latvijas marķēto velomaršrutu un zaļo ceļu karti, kā arī iespēju pieteikt jaunu velomaršutu esiet laipni aicināti iepazīties šeit. 

 

Projekta galvenie sasniegumi ir:

  • Vienotas mājaslapas izveide visiem Latvijas pēc vienotās numerācijas marķētajiem velo maršrutiem kā arī zaļajiem ceļiem - www.latvia-velo.travel
  • Drukātā tūrisma materiāla - Latvijas velomaršrutu un zaļo ceļu karte izdošana Latviešu, Igauņu, Angļu, Vācu, Holandiešu valodās
  • Tūrisma materiālu un mājaslapas popularizēšana vietējās un ārvalstu tūrisma izstādēs
  • Projekta popularizēšana dažādos tūrisma pasākumos Latvijā, kā arī organizējot pasākumus

 

Projekta galvenais mērķis bija apkopot visus Latvijas velo maršrutus un "Zaļos ceļus" (bij. dzelzceļa līnijas, kas piemērotas velobraucējiem un kājāmgājējiem), kas ir marķēti pēc vienotās velonumerācijas, vienā - velosipēdistiem, tūristiem un citiem aktīvās atpūtas cienītājiem draudzīgā maršrutu kartē.

Vienotajā kartē iekļauti interesantākie apskates objekti, Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma vietas, kulinārā tūrisma objekti kā arī naktsmītnes, kas atrodas uz vai arī netālu no marķētā maršruta. Vidzemes Tūrisma asociācija (VTA) jau vairākus gadus strādāja pie velo maršrutu attīstības veicināšanas Latvijā, piešķirot marķēto velo maršrutu numerāciju Latvijā, kā arī ir Eiropas zaļo ceļu asociācijas biedrs un realizē projektus zaļo ceļu izbūvei un attīstīšanai Latvijā un Igaunijā.

Projektā kā partneri iesaistījās arī Kempings Apaļkalns, SIA USMA Spa, Latvijas Kempingu asociācija un Aktīvā tūrisma centrs Ērgļu stacija.

Kempings Apaļkalns izplatīja kempinga apmeklētājiem/viesiem Latvijas marķēto velomaršrutu un zaļo ceļu kartes kā arī Iesaistijas dalībā izstādēs Latvijā, Igaunijā, Niderlandē organizēšanā un līdzfinansēšanā.

SIA USMA SPA aktīvi piedalījās velo maršrutu koncepcijas izstrādē, velo maršrutu informācijas apkopošanā un precizēšanā Kurzemes reģionā. Partneris aktīvi izplatīja SPA kempinga apmeklētājiem/viesiem  Latvijas marķēto velomaršrutu un zaļo ceļu kartes kā arī Iesaistijas dalībā izstādē Latvijā.

Latvijas Kempingu asociācija iesaistījā projekta pirmajos periodos līdz Covid-19, kad L.Bēce koordinēja projekta kopējās aktīvitātes sadarbībā ar visiem iesaistītajiem partneriem no Latvijas kempinga asociācijas. Turpmāk ar jauno Latvijas kempinga asociācijas vadību sadarbojāmies informācijas apmaiņā , tajā skaitā apzinot kempingus/naktsmītes kuri atrodas uz Latvijas marķētajiem velomaršrutiem un zaļajiem ceļiem. Drukātajās kartēs iesaistītie projekta sadarbības partneri no Latvijas kempinga asociācijas publicēti kartē. Veiksmīgi sadarbojāmies Latvijas un arvalstu tūrisma izstādēs/gadatirgos, īpaši saņēmām atbalstu Niderlandes izstādes laikā, kad kempingu asociācija piesaistīja pārstāvi no Holandes, kurš reklamēja Latvijas velomaršrutus Niderlandes auditorijai izstādes laika, gan arī pēc tās. Izplatīja drukātās velo kartes saviem biedriem.

SIA Aktīvā tūrisma centrs Ērgļu stacija piedalījās velo maršrutu un zaļā ceļa posma izstrādē Ērgļos un savienojošos posmos ar Madonu un Vecpiebalgu. Partneris ļoti aktīvi izplatīja Ērgļu stacijas informācijas punktā saviem apmeklētājiem/viesiem Latvijas marķēto velomaršrutu un zaļo ceļu kartes. Popularizēja velo un zaļo ceļu projektu Tūrisma salidojumu laikā, ko organizēja SIA Ērgļu stacija. Personiski M.Olte aktīvi popularizēja Latvijas zaļo ceļu Tv raidījumos un soc tīklos un Iesaistījšs dalībā izstādē Latvijā Balttour- īpaši 2023. gadā.

Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, projekta kopējais budžets (attiecināmās izmaksas ir 148 244.19 EUR, publiskais finansējums 118 737.76 EUR). 

 

 

 

 

 

Projekts Nr.18-00-A01630-000002 „Latvijas marķēto velo maršrutu un Zaļo ceļu karte” ietvaors, kas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

 

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu