Q Latvia

Q Latvia kvalitātes sertifikāts un tā piešķiršana

Papildināts 23.07.2014 11:09
Q Latvia kvalitātes sertifikāts un tā piešķiršana, Vidzemes Tūrisma asociācija

Eiropas tūrisma nozarē „Q” kvalitātes sistēmas pēdējos gados ir kļuvušas plaši pazīstamas. Līdzīgi kā citās valstīs, ieviešot „Q-Latvia” kvalitātes sistēmu, uzņēmumam ir iespēja palielināt savu konkurētspēju, prestižu un atpazīstamību, nodrošinot klienta vajadzībām un prasībām atbilstošu pakalpojumu. Konkurētspējas un labas reputācijas faktors ir izšķirošs mūsdienu tūrisma komercdarbības vidē, kurā galvenais spēlētājs ir klients un tā sniegtā informācija par pakalpojuma kvalitāti izplatās ļoti ātri. Pat viens nekvalitatīvi sniegts pakalpojums var nopietni apdraudēt nākotnes perspektīvas.

„Q-Latvia” kvalitātes sistēmas ieviešana uzņēmumā ļaus ātri, lēti un pašu spēkiem izmantojot Eiropā pārbaudītas metodes padarīt savu pakalpojumu ievērojami pievilcīgāku klientiem. Vienlaicīgi, „Q-Latvia” kvalitātes zīmes ieguvēji tiks īpaši izcelti TAVA īstenotajās mārketinga aktivitātēs un reklamēti tūrisma informatīvajos kanālos.
 
Tiesības iegūt kvalitātes zīmi ir komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem, kuri sniedz tūrisma pakalpojumus, tajā skaitā tūrisma aģentūras, tūrisma informācijas sniedzēji, naktsmītņu pakalpojumi, tūrisma apskates objekti, ēdināšanas pakalpojumi, tūrisma inventāra nomas pakalpojumi, pakalpojumi dažādos tūrisma veidos, gidu pakalpojumi, tūrisma transporta pakalpojumi, taksometru pakalpojumi, auto nomu pakalpojumi, kā arī citi tūrisma pakalpojumi.
 
Sīkāk ar „Q- Latvia” kvalitātes zīmes iegūšanas un uzturēšanas procedūrām un nosacījumiem var iepazīties šajā sadaļā vai Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas mājas lapā www.hotel.lv (sadaļā Sertifikācija).
 

 

Q LATVIA SAŅĒMĒJI - VIDZEMES TŪRISMA ASOCIĀCIJAS BIEDRI

Q Latvija kvalitātes zīmi saņem Limbažu novada Tūrisma informācijas centrs (Foto: TAVA, 2014)

Valmiermuižas alusdarītava saņem Q Latvia sertifikātu izstādes "Balttour 2012" laikā. Foto - Saulkrastu TIC, 2012

No kreisās: Saulkrastu TIC vadītāja Gita Memmēna un Bīriņu pils pārstāvis ar saņemtajiem Q Latvia kvalitātes sertifikātiem pie VTA stenda izstādē "Balttoru 2012". Foto - Saulkrastu TIC, 2012

 

TAVA direktors Armands Slokenbergs pasniedz "Q-LATVIA" sertifikātu "Vienkoču parka" vadītājam Rihardam Vidzickim 29. augustā, Siguldā. Foto - VTA

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" direktore Iveta Kovtuņenko saņem Q-Latvia kvalitātes zīmi (Nr.22) no TAVA direktora Armanda Slokenberga 2012.gada 7.decembrī (Foto: Inga Barinska)

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu