Saviļņojošā Vidzeme

Saviļņojošā Vidzeme

Papildināts 05.01.2016 14:37

Vidzemes piekrastes tūrisma klāsteris „Saviļņojošā Vidzeme” izveidots, lai ar mērķtiecīgu darbu veicinātu Vidzemes piekrastes un reģiona atpazīstamību starptautiskā tirgū, palielinātu uzturēšanās laiku galamērķī, mazinātu tūrisma sezonalitātes ietekmi, veicinātu piedāvājuma kvalitātes izaugsmi, nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un veicinātu iesaistīto pušu sadarbību. Vidzemes piekrastes tūrisma klāsterī sadarbojas piecas Vidzemes piekraste pašvaldības-Aloja, Carnikava, Limbaži, Salacgrīva un Saulkrasti, Vidzemes tūrisma asociācija un tūrisma uzņēmēji ar mērķi veicināt Vidzemes piekrastes un reģiona atpazīstamību, sniedzot iespēju attīstīt uzņēmējdarbību, iegūt papildu zināšanas un apmainīties ar pieredzi

Sadarbības iniciatīva Vidzemes piekrastē uzsākta  2010.gada sākumā, sākotnēji sadarbojoties četrām pašvaldībām un tūrisma uzņēmējiem. 2013.gada janvārī Alojas, Limbažu, Salacgrīvas un Saulkrastu novadiem pievienojās Carnikavas novads.

2013.gada 28.maijā, Vidzemes piekrastes pašvaldību vadītāji un Dabas aizsardzības pārvalde parakstīja Vienošanos par kopīgu mērķtiecīgu sadarbību, lai veicinātu tūrisma attīstību Vidzemes piekrastes teritorijā.

2013.gada jūnijā pirmoreiz izdota kopīgs tūrisma karte „Vidzemes piekraste”, kurā iekļautas visi pieci novadi. 2014. gadā kartes informācija papildināta un izdota trīs valodās- latviešu, krievu un angļu- interesentiem pieejama tūrisma informācijas centros un interneta vietnēs.

2013. gadā Saviļņojošā Vidzeme arī oficiāli reģistrēta Uzņēmumu Reģistrā kā VTA struktūrvienība. 

Par Vidzemes piekrastes pašvaldību un klāstera „Saviļņojošā Vidzeme” aktualitātēm plašāka informācija: www.facebook.com/VidzemeCoast

Vidzemes piekrastei pieejama arī mobilā aplikācija, kuru iespējams lejuplādēt šeit

 

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu