Mārketinga padome

Vidzemes tūrisma asociācijas mārketinga padome

Papildināts 03.04.2014 14:10

Vidzemes Tūrisma asociācijas Mārketinga padome tiek veidota no biedru deliģētajām personām. Šobrīd galveno Mārketinga padomes kodolu veido Vidzemes pašvaldību tūrisma speciālisti.

Mārketinga padomes darbības mērķis ir Vidzemes tūrisma produkta virzīšana Latvijā un ārvalstīs. Mārketinga padome izstrādā priekšlikumus par Vidzemes tūrisma asociācijas veicamajām mārketinga aktivitātēm, Mārketinga padomes pieņemtie lēmumi ir saistoši Vidzemes tūrisma asociācijas darbībai, tie tiek apstiprināti asociācijas valdes sēdēs.

Galvenie darbības virzieni:

  • Vidzemes tūrisma prioritāro tirgu noteikšana;
  • Dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos un izstādēs;
  • Reklāmas materiālu izgatavošana un izplatīšanas kanālu noteikšana;
  • Vidzemes tūrisma piedāvājuma popularizēšana (profesionāļu vizītes, publicitāte, prezentācijas, konferences utt.);
  • Vidzemes tūrisma produkta kvalitātes paaugstināšanas aktivitātes (projekti, apmācības, pieredzes apmaiņa, konkursi utt.).

Mārketinga padomes sēdes ir atklātas un notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos. Sēdes norises vietas ir mainīgas.


VTA Mārketinga padomes sēžu protokoli

Mārketinga padomes sēdes 07.01.2010 protokols

Mārketinga padomes sēdes 21.03.2011 protokols

Mārketinga padomes sēdes 21.10.2011 protokols

Mārketinga padomes sēdes 17.01.2012 protokols

Mārketinga padomes sēdes 24.04.2012 protokols

Mārketinga padomes sēdes 03.04.2014 protokols

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu