Notikumi

Vidzemes piekrastē tiks veidoti jauni velomaršruti

31.01.2013 10:41

Lai veicinātu velokultūru Vidzemē, Vidzemes tūrisma asociācija, sadarbojoties ar Vidzemes piejūras pašvaldībām ir uzsākusi darbu projekta „CentralBalticCycling” ietvaros

Ar katru gadu velosipēds iekaro arvien lielāku popularitāti aktīvās atpūtas piekritēju, tūristu un arī dabas draugu vidū. Taču, lai šī pārvietošanās veida izmantošana būtu ērta un droša, jāievēro vairāki priekšnosacījumi, svarīgākie no tiem ir atbilstoša infrastruktūra un saskaņots maršrutu tīkls. Lai attīstītu velokultūru Centrālbaltijas teritorijā, Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem Latvijā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā uzsācis projekta „CentralBalticCycling".

Vidzemes tūrisma asociācijas Valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts projekta atklāšanas konferencē Jelgavā. Foto - VTA

Projekta galvenā iecere ir aicināt tūristus apceļot Baltijas jūras piekrastes valstis, piedāvājot neaprobežoties ar galvaspilsētu un apskatīt arī attālāku reģionu piedāvājumu ceļotājiem. Tā kā projekta ieviešanas gaitā tiks veikta gan pašreizējās situācijas analīze, gan apzināts velotūrisma iespēju potenciāls, gan arī attīstīti jauni tūrisma produkti, šī vienlaicīgi ir lieliska iespēja attīstīt tūrisma uzņēmējdarbību projektā iesaistītajos reģionos.

„CentralBalticCycling" vadītājs Raitis Madžulis uzsver: „Projekta galvenais ieguvums ir kopīga velomaršrutu tīkla izveidošana, kas dos iespēju tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem izmantot jaunas velotūrisma iespējas projekta partneru teritorijās. Svarīgi, ka partneru loks ir gana daudzveidīgs - gan reģionu pārvaldes administrācijas, gan reģionālas tūrisma asociācijas, gan tūrisma informācijas centrs. Ja jaunizveidoto tūrisma produktu izmantošanā iesaistīsies arī tūrisma sektorā darbojošies uzņēmēji, tad ieguvums no šī projekta būs ne tikai tūristiem un iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem un tautsaimniecībai."

Latviju projektā pārstāv Zemgales Plānošanas reģions, Vidzemes un arī Kurzemes Tūrisma asociācija, kā arī Jelgavas Reģionālais tūrisma informācijas centrs. Triju Latvijas reģionu iesaistīšanās projektā sekmēs līdzsvarotu velokultūras popularizēšanu un attīstīšanu visā valsts teritorijā. Vairākās pašvaldībās Latvijā tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija veloceliņu izbūvei nākotnē, kā arī uzstādītas velomaršrutu norādes zīmes. Savukārt Kurzemē plānots attīstīt arī jaunu tūrisma produktu - „Train&Bike", kas ļaus velotūristiem ērti ceļot arī ar vilcienu.

Bez Latvijas pārstāvjiem, projektā piedalās arī nevalstiskā organizācija „Rietumigaunija tūrisms" (Igaunija), Pargas pilsētas pašvaldība (Somija) un Orebro pilsētas pašvaldība (Zviedrija).

Projekts „CentralBalticCycling", jeb pilnajā nosaukumā „Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā" tiek realizēts Centrālās Baltijas programmas INTERREG IV A ietvaros, tā kopējais budžets ir 1 497 889 eiro no kuriem 1 161 001eiro līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Informāciju sagatavoja:

Anna Kupče,
projekta „Central Baltic Cycling” sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes tūrisma asociācija
Tālr.  +371 29756327
E-pasts: [email protected]

Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu