Notikumi

Varoņu dienā Turaidas muzejrezervāta gadskārtējā konference

Papildināts 02.11.2016 15:37

Turaidas muzejrezervāts 2016. gada 11. novembrī plkst. 10.00 muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā aicina uz gadskārtējo zinātniski praktisko konferenci, lai informētu sabiedrību par aktualitātēm kultūras mantojuma izpētē un saglabāšanā, kā arī diskutētu par vispārcilvēciskajām vērtībām un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu. Īpaši tiks akcentēts nemateriālais kultūras mantojums. 

Latvijas Republikas Saeima 2016. gada septembrī atbalstīja Nemateriālā kultūras mantojuma likumprojektu, kurā nemateriālais kultūras mantojums definēts kā Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kas atspoguļo Latvijas kultūras tradīcijas un ir no paaudzes paaudzē pārmantotas, apkārtējās vides noteiktas, mijiedarbībā ar vēsturi, dabu un radošo darbību izstrādājušās zināšanas, prasmes, vērtības un rīcības modeļi.

\Šogad Turaidas muzejrezervāta konferencē, kas notiek Lāčplēša dienā, godināsim gan Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus, gan mūsdienu un pagātnes vērtības, ideālus, varonību, radošumu, vēlmi veidot harmonisku vidi un spēju nesavtīgi strādāt sabiedrības labā. Turaidas muzejrezervāta konferences referents vēstures zinātņu doktors, profesors Harijs Tumans raksta: “Kultūra mirst tad, kad mirst tās ideāls, kad tas vairs nesaista un neiedvesmo cilvēkus. Kad ideāli ir miruši, vairs nav arī ideju, labākajā gadījumā tad ir iespējama tikai vecā mantojuma patērēšana un apkopošana, bet sliktākajā gadījumā – apsmiešana un rotaļīga apspēlēšana postmoderna diskursa ietvaros”.

Aicinām uz konferenci, lai domātu par pagātni, tagadni un nākotni! Dalība konferencē bez maksas. Sīkāka informācija pa tālr. 26572142 vai e-pastu: turaida-muzejs.lv

KONFERENCES PROGRAMMA


9.30 – 10.00 - Reģistrācija, iepazīšanās ar izstādēm “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā” un „Ceļā uz Latvijas valsti”, grāmatu galds – Turaidas muzejrezervāta (TMR) jaunākie izdevumi
10.00 – 10.15 - Konferences atklāšana
10.15. – 11.00 –  Sabiedrības vērtības un to transformācija Senajā Grieķijā, Harijs Tumans, LU Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors
11.00 – 11.30 –  Nemateriālais kultūras mantojums – Muzejs: Atmiņa, Vērtības, Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāta direktore
11.30 – 11.55 –   Varonības problemātika saistībā ar Latvijas 100gadei veltīto ekspozīciju “Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”, Edgars Ceske, TMR galvenais speciālists
11.55 – 12.20 –  Rīgas arhibīskaps un viņa bruņinieki: attiecības un lomas zemes pārvaldē, Vija Stikāne, TMR direktores vietniece zinātniskajā darbā
12.20 – 13.00 – Kafijas pauze
13.00 – 13.25 –  Arheoloģiskie izrakumi Jelgavkalnā, Baznīckalna ģeotelpiskā izpēte Egīls Jemeļjanovs, TMR galvenais speciālists
13.25 – 13.50 –  Turaidas mūra pils pagalma ziemeļaustrumu korpusa (palasa) fasāžu restaurācija 2016. gadā, Arturs Lapiņš, arhitekts, SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa” 
13.50 – 14.15 –  Akmens metamās ierīces Livonijā 13.-14. gadsimtā, Jānis Rudzītis, TMR galvenais speciālists
14.15 – 14.40 –  Fotogrāfs Mārtiņš Buclers – siguldietis, Līga Kreišmane, TMR galvenā krājuma glabātāja
14.45 – 15.00 – Konferences noslēgums un Lēdurgas kultūras nama bērnu vokālās grupas “Kastanīši” muzikāls sveiciens

Vija Stikāne
Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā

 

Papildus informācija
Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu