Notikumi

Turaidas muzejrezervāta dalība Eiropas kultūras mantojuma dienās 2015. gadā

07.09.2015 23:37

2015. gada 12. septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros Turaidas muzejrezervātā apmeklētājiem tiks piedāvātas īpašas bezmaksas ekskursijas pa Turaidas pili un muižas saimniecisko centru un tiks eksponēta jauna muzejrezervāta sagatavotā ceļojošā izstāde „Turaida Livonijas Indriķa hronikā”, kā arī izstādes „Māls visa pirmsākums un pamats” un „Turaidas pils vēsture Turaidas arheoloģiskās ekspedīcijas zīmējumos. 1976. – 2000.”

Eiropas kultūras mantojuma dienas īpašās ekskursijas Turaidas muzejrezervātā:

  • 14.00 – 14.45 - Turaidas muižas vagara māja – jaunumi un atklājumi  (Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste, mākslas zinātniece Ina Līne),  Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā un brīvdabā pie muižas vagara mājas –
  • 14.30 – 15.00 - Kur paslēpusies lībiešu koka pils? (Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste Ligita Beitiņa), Ekspozīcijā „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”
  • 15.00 - 15.30 - Māls visa pirmsākums un pamats - Turaidas pils būvkeramika (Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste Ieva Ose), Turaidas mūra pils ekspozīcijās
  • 15.30 – 16.00 - Turaidas mūra pils vēsture  būvēs un rakstos (Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists Jānis Rudzītis) , Turaidas mūra pils ekspozīcijās
  • 16.00 – 16.30 – Ko atklāj Turaidas baznīckalns? (Turaidas muzejrezervāta Pētniecības un ekspozīciju nodaļas vadītāja Jolanta Dukaļska),  Turaidas Baznīckalnā un baznīcā

 

Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne: „Turaidas vēsturiskā centra attīstība gadsimtu gaitā cieši saistīta ar notikumiem Eiropā. Turaidas vēsturiskajā centrā ietilpst gandrīz visi Latvijas kultūrvēsturisko centru elementi: pilskalns ar koka pils pamatiem, viduslaiku mūra pils, baznīca, kapsēta, muižas ēkas, kolhoza centrs, visapkārt – parks, dīķu sistēma, apstādījumi, ceļi, celiņi, takas, un to visu vieno kultūrvēsturiskā ainava. Turaidas vēsturiskajam centram ir papildu pievilcība, jo tas atrodas Gauja senielejas krastā un ietilpst Gaujas nacionālā parka teritorijā. Apzinoties, ka dabas un kultūras mantojums ir pasaules mēroga vērtība visā tā dažādībā, muzejrezervāts, saglabājot mūsu tautas interesanto un daudzveidīgo mantojumu, kolektīvo pieredzi, cenšas bagātināt pasaules pieredzi un zināšanas.”

Šogad jau 20. gadu pēc kārtas notiek Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā, kas norisināsies 12. un 13. septembrī. Katru gadu Mantojuma dienām tiek iezīmēta īpaša tēma. Ņemot vērā, ka šogad tiek akcentēta Eiropas dimensija – Latvijas  kultūras mantojuma vieta Eiropas kultūras vēstures veidošanā un otrādi – Eiropas ietekme Latvijas kultūras vērtību veidošanās procesā,  kā arī tiek akcentēti objekti, kuru vērtība izceļama Eiropas mērogā, Turaidas muzejrezervāts piedalīsies Eiropas mantojuma dienās, akcentējot Turaidas vēsturisko centru – kultūras pieminekļu kompleksu, kas izsludināts par Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli ar sevišķu vēsturisku, zinātnisku un kultūras vērtību un ir Latvijas nacionālās bagātības sastāvdaļa.

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu