Notikumi

Projekta Garden Pearls publiskie iepirkumi

Papildināts 26.07.2018 12:08

“Projekta vadības pakalpojumi Igaunijas-Latvijas programmas projektā Est-Lat 70 “Dārza Pērles”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2018/01/Garden Pearls

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 10.08.2018. plkst. 17:00, Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Iepirkuma nolikums


Noslēdzies

“Projekta vadības pakalpojumi Igaunijas-Latvijas programmas projektā Est-Lat 70 “Dārza Pērles”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2018/01/Garden Pearls

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 18.07.2018. plkst. 15:00, Vidzemes Tūrisma asociācijā, Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, iesniedzot personīgi, atsūtot pa pastu, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, ar nosacījumu, ka piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē un termiņā, un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Atpakaļ
Pieteikties par biedru
Pieteikt objektu